Gå til indhold

Udsatte

Socialt udsatte er markant mere syge

Markant flere socialt udsatte døjer med bl.a. længerevarende sygdom og stress end resten af befolkningen, viser en ny undersøgelse

19. juni 2018

Artikel

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Sygdom og dårligt helbred er ulige fordelt blandt danskerne. For langt flere socialt udsatte plages af sygdom, stress og overgreb end resten af befolkningen, viser en ny undersøgelse lavet af Statens Institut for Folkesundhed.

Næsten dobbelt så mange socialt udsatte har problemer med langvarig, fysisk sygdom, hvilket svarer til 60 pct. af de udsatte. Hver anden socialt udsatte er stresset, hvilket kun gælder for hver femte blandt resten af befolkningen.

Undersøgelsen, SUSY UDSAT 2017, er lavet for Rådet for Socialt Udsatte, og rådets formand, Jann Sjursen, ser en klar tendens:

– Undersøgelsen bekræfter, at der er en markant social slagside i danskernes sundhedstilstand. Det er noget, der skal tages meget alvorligt, og der ligger en stor opgave i at få gjort sundhedsvæsenet mere tilgængeligt for socialt udsatte borgere, siger han i en pressemeddelelse.

Også i antallet af selvmordsforsøg er de socialt udsatte klart overrepræsenterede. Hele 40 pct. har på et tidspunkt i livet forsøgt at begå selvmord. Undersøgelsen viser også, at socialt udsatte kvinder er mere udsatte end den gennemsnitlige danske kvinde: Hver tyvende er blevet voldtaget inden for de seneste år, mens 16 pct. af kvinderne har været udsat for seksuelt overgreb eller voldtægtsforsøg.

1.300 personer har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, og de er alle enten udsatte for hjemløshed, sindslidelse, stofmisbrug, alkoholmisbrug, prostitution eller andre alvorlige sociale problemer. Undersøgelsen laves hvert femte år, og sammenlignet med for fem år siden er der ikke sket nogen store ændringer i socialt udsattes helbredstilstand.

– Undersøgelsen vidner om vilkår, som ingen i Danmark bør leve under. I de sidste ti år er der ikke sket nogen mærkbar forbedring i socialt udsattes sundhedstilstand og trivsel. De mange vellykkede udviklingsprojekter og forsøg på sundheds- og socialområdet er ikke nok. Der er behov for at gøre de gode erfaringer landsdækkende, siger Jann Sjursen.

Bliv medlem