Gå til indhold

Ledelse

Ledelse handler om passion og tillid

Smid magten fra dig og inddrag medarbejderne. Sådan lyder centerleder Ann-Christina Matzen Andreasens ledelsesstrategi kogt ind til benet. Hendes tillidsbaserede ledelsesstil viser vejen for offentlig ledelse, der virker

29. juni 2018

Artikel
annchristinamatzenandreasen1128x600.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Søren Kjeldgaard

Man mærker engagementet brænde, straks Ann-Christina Matzen Andreasen tager imod på JAC – Job-, Aktivitets og Kompetencecenteret i Gentofte kommune. Vi skal tale om, hvad ledelse kan gøre for en arbejdsplads, og for centerlederen er der ingen tvivl: Det vigtigste i ledelsesopgaven er at lade medarbejdernes ideer folde sig ud.

– Ledelse handler ikke om at bestemme og have magt, men om at boble så meget som overhovedet muligt og skabe visioner og sætte retningen, siger Ann-Christina Matzen Andreasen, som er uddannet lærer og  cand. mag. i voksenpædagogik og psykologi.

Hun har 13 års erfaring som offentlig leder - de seneste 6 år som centerleder på JAC. Hun er stolt af de resultater, JAC har skabt, og har også papir på, at de gør det godt: To gange har JAC vundet prisen som en af Danmarks bedste arbejdspladser af konsulentvirksomheden Great Place To Work, og arbejdspladsen er udvalgt af Ledelseskommissionen som mønstereksempel på, hvad ledere gør, når de bedriver god ledelse.

- Hos os er der en direkte effekt af den måde, vi leder på, og den værdi, vi skaber for borgerne, siger Ann-Christina Matzen Andreasen.

Ideerne skal blomstre
Helt centralt for hendes ledelsesstil er inddragelse af personalet. Ægte inddragelse vel at mærke - af den slags, hvor der følger reel indflydelse, tillid og penge med. Fx har ledelsen uddelegeret dele af økonomistyringsopgaven til medarbejderne, så de, der er tættest på borgerne, kan disponere pengene. For centerlederen tror på, at medarbejderne er dem, der bedst ved, hvordan man skaber mest udvikling og livskvalitet for borgerne.

- Det handler om at få alle medarbejdere, borgere og ledere til at skabe noget fedt for borgerne og skabe synergi på tværs. Der skal være plads til, at de gode ideer kan udvikle sig, for når man kan få ideerne til at blomstre, kan der ske de vildeste ting, siger Ann-Christina Matzen Andreasen.

– Bed 100 mennesker om at tænke, og det betaler sig på bundlinjen. Vi er kommet væk fra en tilstand, hvor vi skal overleve – i stedet kan vi udvikle.

Ann-Christina Matzen Andreasen

At det virker, kan tillidsrepræsentant  Ann-Marie Jensen skrive under på. Hun har været ansat på JAC i 20 år og mærker, hvordan tillid giver arbejdsglæde og faglig stolthed.

– Vi oplever, at vi har regulær indflydelse. I forbindelse med en sparerunde blev vi involveret i, hvor besparelserne skulle findes. Man har altid mulighed for at give sin mening til kende. Det betyder ikke, at det altid er sådan det bliver. Men man ved, at man bliver taget alvorligt, siger Ann-Marie Jensen.

Svaret ligger hos dem, der er tættest på borgeren
I den seneste strategiudvikling er alt indhold skabt af medarbejderne. Ann-Christina Matzen Andreasen faciliterede processen og satte rammerne med fire krav, men derudover var den eneste regel, at centerlederen ingen indflydelse havde. Til gengæld lovede hun at sikre, at de kommer i mål med strategierne.

– Den stolthed og arbejdsglæde, der kommer ud af det, kan ikke købes for penge. Medarbejderne kan tænke 100 gange federe ideer, end dem, vi kan tænke selv i et lukket ledelsesrum, siger Ann-Christina Matzen Andreasen.

Ledelsesstrukturen er flad på JAC. Her er tillid til, at medarbejderne selv påtager sig ansvaret efter devisen: De, der skal bruge redskaberne, skal også udvikle dem. For når man selv får lov at lægge linjen og udvikle de metoder, man arbejder efter, så vokser både engagementet og fagligheden, mener Ann-Christina Matzen Andreasen.

Indflydelsen skaber arbejdsglæde. Sygefraværet er nedbragt med 30 pct. Og de penge, man sparer på vikarbudgettet, kan bruges konstruktivt et andet sted.

– Bed 100 mennesker om at tænke, og det betaler sig på bundlinjen. Vi er kommet væk fra en tilstand, hvor vi skal overleve – i stedet kan vi udvikle.

At sætte det rigtige hold
En stor del af JAC’s succes handler ifølge Ann-Christina Matzen Andreasen om at sætte det rigtige hold. Som leder har hun store forventninger til sine medarbejdere, bl.a., at de er aktive medspillere, tager ansvar og indgår i JAC’s kultur. Hun er parat til at gå i kritisk dialog med medarbejdere, som ikke bidrager til holdånden, og om nødvendigt kan konsekvensen blive en afskedigelse. Men det sker ikke, uden at forventningerne til medarbejdere er meldt klart ud.

– Det er en svær, men meget vigtig del af ledelsesopgaven. Jeg vil gerne vise mit personale, at jeg tager ansvar for medarbejdere, der ikke er med til at løfte. Jeg er til gengæld klar omkring, hvad jeg forventer fx i forhold til attitude, faglighed og samarbejde. Man skal aldrig være i tvivl om, hvad der skal være anderledes, når man går ud af min dør, forklarer Ann-Christina Matzen Andreasen.

Det har betydet, at hun har afskediget eller indgået afskedigelsesaftaler med 20 pct. af medarbejderstaben. Alle afskedigelser er foregået ordentligt og TR og fagforeningerne har været med hele vejen, understreger hun. Selvom det har været voldsomt, har reaktionerne fra personalegruppen ikke været negative.

– Jeg har mødt en stemning af, at ’endelig er der nogen, der gør noget’. Der er blevet opbygget tillid til, at jeg tager ansvar for, at tingene fungerer, siger Ann-Christina Matzen Andreasen.

Også tillidsrepræsentanten oplever, at den direkte stil er konstruktiv og giver tryghed.

– Der bliver taget hånd om problemerne, og det er guld værd. Det betyder noget for den psykiske trivsel i huset, at medarbejdere ikke bare flyttes rundt, men at problemerne bliver løst, fx ved afsked, når det er det rigtige, siger Ann-Marie Jensen.

Succeser skal fejres sammen
En anden central kultur på JAC er, at man fejrer sine succeser – store som små. Fejringerne er med til at give et fælles sprog og holdånd.

- Det handler også om anerkendelse. Når en opgave er lykkedes, eller et mål er nået, så er det noget vi fejrer i flok, siger Ann-Marie Jensen.

Tre gode råd fra centerlederen

  •          Sæt en strategi for netop dit tilbud – hvad er det VI skal?
  •          Sæt målbare mål og dokumenter effekten
  •          Sæt holdet og fejr jeres succeser sammen

JAC

Dagligt har ca. 400 borgere med særlige behov deres gang på JAC. Overordnet er det mennesker med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne, sindslidelser eller sociale problemer, som ikke umiddelbart kan være på det ordinære arbejdsmarked. JAC rummer beskyttede værksteder, aktivitets- og samværstilbud, Nextjob og Center for specialterapi.

Tilbuddet har 109 fastansatte, heriblandt en centerleder og fire funktionsledere.

Ann-Christina Matzen Andreasen er foredragsholder og forfatter til bogen ’Ledelse i virkeligheden’, som udkommer i august 2018.

Bliv medlem