Gå til indhold

Læserbrev

Lærerne kunne reelt kun stemme ’ja’

18. juni 2018

Artikel

Forfatter: Teit Würtz

Da forbundet ikke har fundet det nødvendigt at oplyse om følgende, gør jeg det hermed – desværre for sent til at få indflydelse på afstemningsresultatet om OK 2018.

Det er sådan, at lærere i Socialpædagogerne stemmer i Socialpædagogerne. Dvs. vi får ikke direkte mulighed for at øve indflydelse på afstemningen om vores arbejdstidsaftale. Derfor meddeler Socialpædagogerne efter afstemningen LC (som jo reelt forhandler for os), hvor mange lærere, der har stemt, så vi kan indgå i LC-puljen. LC får altså at vide, hvor mange lærere, der har stemt, men ikke hvad de har stemt. Det sidste bliver afgjort af, hvordan det samlede resultat i Socialpædagogerne bliver. Hvis man opstiller et eksempel, kan det blive helt grotesk, hvor lidt indflydelse vi har på vores egen arbejdstidsaftale på grund af det tvungne medlemskab hos Socialpædagogerne.

Fx: Vi antager, at der er 200 lærere, der stemmer, og at alle stemmer ‘nej’ (for eksemplets skyld). Den samlede afstemning hos Socialpædagogerne ender fx med 75 pct. ja og 25 pct. nej. Vi vil så indgå i LC-afstemningens resultat med den faktor. Konkret betyder det (i eksemplet), at de 200 lærere, der stemte ‘nej’, vil indgå med 150 ja-stemmer og 50 nej-stemmer (75/25 pct.) i afstemningen om vores arbejdstid, selvom alle 100 pct. stemte ‘nej’. Det er ikke rimeligt!

Så hvis man antager, at Socialpædagogerne i højere grad stemmer ‘ja’ end resten af LC – og det er jo nok sandsynligt – bør man undlade at stemme. Det er en oplysning, som forbundet burde have meldt ud til lærerne inden afstemningen. Reelt har man som lærer i Socialpædagogerne formodentlig ikke mulighed for at stemme ‘nej’, da resten af medlemmerne formodentlig stemmer massivt ‘ja’.

Dette understøtter efter min mening det synspunkt, at lærerne skal over, hvor de hører hjemme (i Danmarks Lærerforening), og at Socialpædagogerne skal lade lærerne stemme om, hvem der skal have forhandlingsretten over lærere, der arbejder på institutioner med intern skole (som tidligere var amtsinstitutioner).

Så, Benny Andersen m.fl., hold nu op med at fokusere på de få kontingentkroner, som lærerne indbringer foreningen, og lad lærerne gå til en forening, som beskæftiger sig med undervisning og lærere.


Kære Teit

Af Benny Andersen, forbunds­formand, Socialpædagogerne

Tak for dit indlæg her i Socialpædagogen og den løbende mailudveksling under afstemningsperioden, som jeg ved, at du har haft med dels din kreds og dels forbundssekretariatet, hvor du har givet udtryk for din utilfredshed med afstemningsmetoden i forbindelse med OK18.

Som du ved, stemmer medlemmer af Socialpædagogerne samlet om resultatet for OK 2018.

Det betyder, at der ikke sondres mellem hvilken overenskomst, man er omfattet af, når der skal stemmes om resultatet. Alle medlemmer er således stillet ens i forbindelse med afstemningen, hvilket også er tilfældet for dit område og den overenskomst, du er omfattet af.

Afstemningsmetoden for OK 2018 er fuldstændig identisk med tidligere afstemninger om overenskomstresultaterne for medlemmer af Socialpædagogerne, og der er ikke sket ændringer heri. Vores aftale med LC om organiseringen af afstemningen er ligeledes tilrettelagt på samme måde som tidligere.

Dit eksempel på, hvordan en afstemning kunne forløbe, er ikke isoleret til en særlig medlemsgruppe, men en konsekvens af at være en del af et demokratisk fællesskab, hvor alle medlemmer stemmer om det samlede resultat uden skelen til hvilken overenskomst, man er omfattet af.

Der vil altid kunne opstilles eksempler på områder, hvor en gruppe medlemmer mener, at netop resultatet for dem ikke er særligt godt eller ikke tilfredsstillende – og som gerne under en afstemning vil give udtryk for dette. Det er sundt, og det er et udtryk for engagement og en del af en demokratisk proces, hvor flertallet afgør det samlede resultatet for afstemningen. 

Jeg er personligt glad for den markant øgede deltagelse i afstemningen om overenskomstresultatet sammenlignet med tidligere afstemninger. En stemmeprocent på 51,5 på det kommunale område og 57,3 på det regionale område ser jeg som udtryk for stor bevågenhed og interesse fra vores medlemmers side omkring overenskomstvilkårene. Og det er selvfølgelig glædeligt, at over 90 pct. har stemt ja til de forhandlede resultater.

Jeg noterer mig også, at LC har haft stor tilslutning til de indgåede overenskomstaftaler, og med 74,6 pct. ja-stemmer tager jeg det som udtryk for, at også lærerne er tilfredse med det opnåede resultat. Jeg konstaterer, at det resultat, Socialpædagogerne har meddelt LC om afstemningen for lærere organiseret hos os, matcher LC’s afstemningsresultat – nemlig et ja til det indgåede overenskomstresultat.

Men vi er opmærksomme på dine indspark og indlæg i debatten og vil tage dem med os i det fremadrettede arbejde. 

 

Bliv medlem