Gå til indhold

OK 2018

Kom fagligt videre med din OK

Som medlem af Socialpædagogerne har du med de nye overenskomstaftaler mulighed for komme videre på den faglige front – enten med efter- og ­videreuddannelse eller ved at gå fra at være ufaglært til at blive uddannet pædagog

1. juni 2018

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Den Kommunale Kompetencefond er p.t. løbet tør for midler og lukket for ansøgninger. Men den vil blive genåbnet, når den nye overenskomst er helt i hus. Der er stadig midler i Den Regionale Kompetencefond, som fortsat er åben for ansøgninger


KOMPETENCEFONDE I KOMMUNER OG REGIONER

De første kompetencefonde blev aftalt ved OK 2013. Aftalerne blev indgået for to overenskomstperioder, og ved OK 2018 skulle der derfor tages stilling til, om kompetencefondene skulle videreføres. På det regionale område er det aftalt at videreføre kompetencefonden i overenskomstperioden, og på det kommunale område er kompetencefonden videreført som en permanent aftale. 

Fondene giver dig gode muligheder for at efter- og videreuddanne dig på et fagligt solidt funderet grundlag hos anerkendte uddannelsessteder og kursusudbydere. Reglerne er langt hen ad vejen de samme for kommunalt og regionalt ansatte, men der er også et par forskelle:

ER DU KOMMUNALT ANSAT?

Den Kommunale Kompetencefond administreres i samarbejde mellem KL og Socialpædagogerne. Som medlem kan du få støtte på op til 25.000 kr. om året til din uddannelse. 

Kriterierne for at få støtte skal revurderes i løbet af det kommende halve år, men indtil videre kan du få støtte til anerkendte og kompetencegivende uddannelser på diplom-, master- og kandidatniveau inden for det socialpædagogiske område.

Du skal aftale med din arbejdsgiver og din TR, hvad du skal søge støtte til, og det er en betingelse, at arbejdsgiveren selv betaler mindst 20 pct. af uddannelsen. Desuden skal der også være tale om uddannelse, der ligger ud over det, som arbejdsgiveren må forventes at stå for.

Hvis du er kommunalt ansat omsorgs- eller pædagogmedhjælper, er rammerne for, hvad du kan få støtte til, dog lidt videre.

Se yderligere vilkår og muligheder på denkommunalekompetencefond.dk

ER DU REGIONALT ANSAT?

Som regionalt ansat skal du ligeledes aftale med din TR og din leder, hvilken uddannelse du søger støtte til fra fonden. Også her er der tale om støtte på op til 25.000 om året, og de uddannelser, du kan opnå støtte til, er optegnet på en positivliste, der er aftalt mellem regionerne og Socialpædagogerne. Til gengæld er der ikke noget krav om, at arbejdsgiverne skal betale en del af uddannelsen.

Du kan få støtte til anerkendte og kompetencegivende uddannelser på akademi-, diplom-, master- og kandidatniveau – som hele forløb eller moduler og desuden til meritpædagoguddannelsen. 

Ligesom på det kommunale område skal der være tale om uddannelse, der ligger ud over det, arbejdsgiverens må forventes at stå for – fx kan man heller ikke på det regionale område få støtte til praktikvejlederuddannelsen.

Se yderligere vilkår og muligheder på denregionalekompetencefond.dk


 

FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

Der er mange veje ind i pædagogfaget, og måske vil du eller en kollega efter at have været medhjælper på det kommunale område gerne i gang med en pædagoguddannelse. Her kan du med hjælp fra puljen ‘Fra ufaglært til faglært’, der er en del af den kommunale kompetencepulje, få betalt en merituddannelse.  

Du kan få støtte til uddannelsen, hvis du er kommunalt ansat, er minimum 25 år og har minimum fem års erhvervserfaring. 

Til gengæld er der ingen øvre grænse for, hvor stort et beløb, du kan få – men der skal søges om støtte til hele uddannelsen på én gang. Det er gratis for din arbejdsgiver, som dog skal være med på ideen og udfylde en arbejdsgivererklæring.

Uddannelsen varer typisk tre år – og højest det ene år er der tale om studier på fuld tid.

Du kan læse mere om puljen på denkommunalekompetencefond.dk

 

Bliv medlem