Gå til indhold

Bostøtte

Gruppe­indsatser kortlagt

Bostøtte via gruppeindsatser kan give god mening, viser ny undersøgelse

18. juni 2018

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Er det en god idé at give en del af bostøtten i en gruppeindsats? En indsats, hvor borgeren i stedet for støtte i eget hjem bliver en del af en gruppe, der i et dagcenter eller på et værested træner fx sociale færdigheder eller arbejder med misbrugsproblematikker eller med at styre økonomi?

Det har VIVE nu kigget nærmere på i en undersøgelse, der er lavet for Socialstyrelsen, og som har kortlagt de virksomme elementer i 27 forskellige gruppeindsatser.

Kortlægningen viser, at der er to elementer, der virker på tværs af målgrupper, og ud over de to fælleselementer er der 27 kerneelementer, der har vist sig at gøre god gavn for borgerne i de respektive indsatser.

Det er borgere med psykiske vanskeligheder, funktionsnedsættelser eller alvorlige sociale problemer, der kan få tildelt socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 82 og § 85, der har deltaget i gruppeindsatserne.

Nu har man i kortlægningen kigget på, hvad det mere præcist er, der virker i indsatserne. Og fælleselementerne, der som nævnt viste sig at have god effekt på tværs af flere indsatser eller målgrupper, er mindful­ness og kognitiv adfærdsterapi. Både borgere med milde depressionssymptomer og hjemløse misbrugere kan have glæde af gruppebaseret mindfullness, mens borgere med væsentlige psykiske problemer og hjemløshed kan blive hjulpet af kognitiv adfærdsterapi via gruppeforløb, viser undersøgelsen.

Undersøgelsen er ledsaget af et ‘katalog’ over indsatserne, der dels giver et overblik over de 27 indsatser, og dels giver en overordnet beskrivelse af metoderne. Ude i kommunerne kan man på den måde bruge kortlægningen til at tilrettelægge bostøtte i gruppeforløb.


 Download undersøgelsen

Bliv medlem