Gå til indhold

Uddannelse

Fagligt løft til pædagoguddannelsen

Bedre studieteknik, fagligt vanskeligere prøver og mødepligt er blandt initiativerne til at forbedre kvaliteten af pædagoguddannelsen. Socialpædagogerne hilser dem velkommen

11. juni 2018

Artikel
pexels.com_two_study_B.jpeg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Colourbox

Ni konkrete initiativer søsættes allerede i år og næste år for at give pædagoguddannelse det faglige løft, som kritikere har ment, den trængte til. Der kan bl.a. indføres mødepligt, mere fagligt krævende prøver og et skrappere bedømmelsesgrundlag for prøverne. Desuden skal de studerende på uddannelsens første år rustes bedre til at tage en videregående uddannelse, og det skal gennem undervisningens tilrettelæggelse gøres tydeligere, at uddannelsen er et fuldtidsstudium.

Sådan lyder det i en ny handleplan fra den følgegruppe for pædagoguddannelsen, som blev nedsat i efteråret 2017 for at løfte kvaliteten. Og de nye initiativer falder i god jord hos Marie Sonne, næstformand i Socialpædagogerne.

- Der er god fornuft i handleplanen, for den gør noget ved nogle bekymringer ved uddannelsen, som vi også deler. Handleplanen justerer rammerne for uddannelsen, så kvaliteten kan løftes, siger hun.

Det er især de elementer i handleplanen, der er med til at øge de studerendes studiekompetencer og anerkendelsen af pædagoguddannelsen i samfundet, som Marie Sonne mener, er både positive og nødvendige tiltag.

- Det er et skridt på vejen til at tage pædagoguddannelsen alvorligt og anerkende den på lige fod med andre tilsvarende uddannelser. Det er en meget vigtig uddannelse, og den skal profileres ordentligt. Der skal naturligvis være et højt fagligt niveau, fordi pædagoger i sidste ende får et så vigtigt arbejde. Så det faglige niveau skal selvfølgelig matche det ansvar, man får i sit arbejde, siger Marie Sonne.

Ni konkrete initiativer i handleplanen:

Synliggørelse af fuldtidsstudier (40 timer ugentligt i studerendes ugeplaner)

Øgede studiekompetencer gennem studiestartsundervisning og tilrettelæggelse af uddannelsen – første fase

Ny tilrettelæggelse af grundfagligheden (1. del af studiet)

Kortlægning af omfanget af aflyste timer og erstatningstimer

Tidligere udprøvning

Mødepligt til planlagt undervisning i grundfagligheden

Mere krævende prøver

Skærpelse af bedømmelsesgrundlaget

Udvikling af best practice for studiedagene

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet

Pædagogerne skal kunne skabe det gode børneliv, skabe en god hverdag for de udsatte og skabe dage med læring og nysgerrighed i skolen. De pædagogstuderende skal have en uddannelse, der ruster dem til det. Derfor er det godt, der nu kommer konkrete initiativer, der kan gøre uddannelsen endnu bedre.

Tommy Ahlers (V), uddannelses- og forskningsminister
Bliv medlem