Gå til indhold

Måling

Skulderklap til a-kassen

Medlemmerne er rigtig godt tilfredse med Socialpædagogernes a-kasse, viser ny måling

14. maj 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Venlighed og imødekommenhed, evne til at forklare sig forståeligt, viden og kompetence – og problemløsningsevne. Det er nogle af de parametre, der er blevet målt på i en ny medlemstilfredshedsundersøgelse af syv forskellige a-kasser, herunder bl.a. a-kasserne hos BUPL, FOA og Socialpædagogerne.

Og sidstnævnte lægger sig flot i spidsen i undersøgelsen, der er gennemført af analysefirmaet Servicemind på baggrund af telefoninterviews med medlemmer, der har været i telefonisk kontakt med deres a-kasse. På spørgsmålet om den overordnede tilfredshed ligger Socialpædagogernes medlemmer i gennemsnit på en tilfredshedsprocent på 89 pct. – nr. to på tilfredshedslisten er BUPL og Lærernes A-kasse, der hver scorer 85 pct. Det er især venlighed, viljen til at lytte samt forståelighed, Socialpædagogernes medlemmer er godt tilfredse med, viser målingen.

Som et medlem udtrykker det i kommentarfeltet i undersøgelsen: ’Det har altid været min fornemmelse, at man er i trygge i hænder hos Socialpædagogerne. Jeg har altid følt mig godt behandlet og bedre oplyst efter at have snakket med dem’.

Sidste år viste en større undersøgelse gennemført blandt 13.000 medlemmer af en række a-kasser, at hvis man bliver ledig, så er der størst og bedst hjælp at hente hos a-kasserne frem for fx i jobcentrene. 

Bliv medlem