Gå til indhold

Psykiatri

Nyt værktøj opsporer kronisk sygdom

Et såkaldt opsporingshjul gør det lettere at opdage tidlige tegn på kronisk sygdom hos mennesker med psykiske lidelser

14. maj 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Mennesker med psykiske lidelser dør i gennemsnit 20 år før andre. Det er baggrunden for, at et pilotprojekt under Fremfærd Særlige Behov har udviklet og testet et nyt værktøj, der skal gøre det nemmere at opdage tegn på kroniske sygdomme som fx KOL, diabets eller kræft. Det skriver nyhedsbrevet fra Viden på Tværs.

Værktøjet er et såkaldt opsporingshjul, som personalet på fx bosteder kan bruge som huske- og dialogredskab til, hvilke symptomer på forskellige fysiske sygdomme, de skal holde øje med hos borgere med psykiske lidelser. Det kan være symptomer som nedsat appetit, synkebesvær eller smerter.

Værktøjet er afprøvet på tre forskellige bosteder, herunder bostøttecentrene i Randers Kommune, hvor daglig leder Lotte Svane Aaastradsen er godt tilfreds.

– Det har givet et skærpet fokus på det somatiske, og det har skubbet på i forhold til at få en systematik ind i vores arbejde med at opdage fysiske sygdomme, siger hun til Viden på Tværs.

I pilotprojektet har medarbejdere, ledere og borgere arbejdet med hjulet i praksis, og det har i flere tilfælde været et godt redskab til at få talt om svære ting som fx alvorlige sygdomme med borgerne. Et eksempel er en borger, som viste stor interesse for hjulet – og som under samtalen fortalte, at han var bange for, at han havde diabetes. Det førte til en snak om symptomer, hvor borgeren selv åbnede op for at tale om sin fysiske tilstand og livsstil. Et andet eksempel er en borger, der viste tegn på at gå dårligt eller havde smerter i benene – hvilket førte til, at medarbejderne blev sporet ind på, at det evt. var de første tegn på en infektion. 

Ifølge udviklingskonsulent og underviser Glennie Grønne, som har stået i spidsen for at undervise medarbejderne på de tre bosteder, er målet med forløbet og værktøjet, at arbejdet med at opspore borgerens kroniske sygdomme bliver systematiseret og nemmere at arbejde med. Hjulet skal på baggrund af en evaluering nu videreudvikles, så det kan implementeres på socialpsykiatriske botilbud.  ν


Du kan læse mere om værktøjet her.

Bliv medlem