Gå til indhold

PSYKIATRIUDSPIL

Nyt behandlings­tilbud til børn og unge

Der er stor efterspørgsel på hjælp til at håndtere psykiske lidelser blandt børn og unge. I et nyt udspil lægger bl.a. Danske Regioner op til at etablere et tilbud, som spotter de udsatte børn tidligere og sørger for, at de får den rette hjælp

14. maj 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Sidste år var 35.000 børn og unge i psykiatrisk behandling. Men der er stadig for mange, som går ubehandlede rundt. Det får et firkløver bestående af Danske Regioner, Dansk Psykolog Forening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Bedre Psykiatri til at foreslå et nyt behandlingstilbud til børn og unge med psykiske lidelser.

Ifølge det samlede udspil er der et akut behov for et nyt tilbud i børnenes nærmiljø målrettet de børn og unge, som kæmper med ensomhed og mildere former for angst og depression, og som ikke nødvendigvis skal have behandling i den regionale psykiatri.

– Lærere og praktiserende læger er ofte de personer, som spotter, når børn og unge ikke trives, men de mangler et professionelt tilbud at henvise til. Psykologbehandling har flere steder vist sig at virke rigtig godt mod angst og depression, og det skal være en fast del af det nye tilbud, siger formanden for Sundhedsudvalget i Danske Regioner, Ulla Astman.

Som socialpædagoger kan vi være med til at støtte psykisk sårbare børn og unge i at kunne mestre deres hverdag, så de undgår at droppe ud af skolen, og så de bliver fastholdt i sociale aktiviteter med familie og venner

Verne Pedersen, næstformand, Socialpædagogerne

Alle under samme tag

Det nye behandlingstilbud skal ifølge forslaget oprettes i alle kommuner. Grundtanken er at samle al ekspertise under ét tag, hvor behandlingen også foregår. I Socialpædagogerne bakker næstformand Verne Pedersen op om ideen med at forankre indsatsen i kommunerne.

– Forebyggelsen skal ske med afsæt i de unges hverdag, og derfor er det vigtigt, at indsatsen forankres i kommunerne, hvor man kan fastholde de unge i deres eget miljø. Det er fagfolkene i kommunerne, der er tæt på børnene og de unges hverdag – og det dem, som har kompetencerne til at tage hånd om de unge, siger hun og tilføjer, at det nye forslag er et skridt i den rigtige retning.

– Vi ser en rigtig kedelig udvikling, hvor flere og flere psykisk sårbare børn og unge har det svært. Det skal vi vende. Det bør være en central del af den kommende Psykiatriplan 2, og derfor er det et spændende bud, vi nu ser fra Danske Regioner, Dansk Psykolog Forening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Bedre Psykiatri.

Ifølge Verne Pedersen er det også positivt, at et nyt tilbud ifølge forslaget skal bygge på et stærkt tværfagligt fundament, hvor der også er plads til socialpædagogisk faglighed.

– Som socialpædagoger kan vi være med til at støtte psykisk sårbare børn og unge i at kunne mestre deres hverdag, så de undgår at droppe ud af skolen, og så de bliver fastholdt i sociale aktiviteter med familie og venner, siger hun. 

Misbrug og psykisk sygdom skal behandles sammen

Ét samlet behandlingstilbud til mennesker med psykisk sygdom og misbrug – placeret i regionerne. Sådan lyder forslaget i et andet nyt udspil fra Danske Regioner, Lægeforeningen, Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab.

I dag er behandlingen delt, så stof- og alkoholafhængighed behandles i kommunen, undtagen når man er indlagt, mens behandling for psykisk sygdom hører under regionerne. Men i udspillet lyder det, at regionerne har de sundhedsfaglige kompetencer til at løfte den samlede opgave, hvilket vil sikre det enkelte menneske ét samlet behandlingsforløb med fokus på alle problemstillinger.

I KL er man dog ikke begejstret for forslaget om et samlet regionalt behandlingstilbud. Ved at adskille misbrugsbehandlingen fra de sociale indsatser risikerer man at forværre situationen for den brede gruppe af borgere med misbrugsproblemer, som i høj grad har brug for de sociale indsatser, kommunerne leverer, vurderer man i KL.

Læs udspillet her

Den rette hjælp i tide

Ideen med det nye tilbud er, at fx en folkeskolelærer, en pædagog eller en sundhedsplejerske kan henvende sig direkte til fagfolk, hvis de mener, at et barn har brug for hjælp. Det enkelte kommunale tilbud kan så få rådgivning fra den regionale psykiatri og selv tilrettelægge indsatsen efter behov.

– Vi kan se en markant stigning i antallet af børn og unge, der mistrives, og alt for mange af dem udvikler deciderede psykiske lidelser, selvom vi kan forebygge det. Det er på tide, at vi realiserer en tidlig, kvalificeret indsats og etablerer et nært samarbejde mellem kommuner og regioner, så indsatsen sker i børnenes og de unges nærmiljø, siger formand i Dansk Psykolog Forening Eva Secher Mathiasen.  ν


Download udspillet i pdf-format her.

Bliv medlem