Gå til indhold

Magtanvendelse

Klart nej til flytning uden samtykke

Det er en rigtig dårlig ide at åbne op for at kunne flytte voksne borgere med et handicap uden et klart samtykke, lyder det fra Socialpædagogerne og fire andre centrale organisationer i en fælles henvendelse til Folketinget

2. maj 2018

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Duer ikke. Sådan er dommen fra Socialpædagogerne og en række andre organisationer over et forslag om, at det fremover skal være muligt at flytte voksne borgere med et handicap uden deres samtykke – hvis blot en værge eller en såkaldt fremtidsfuldmægtig giver samtykke. Det er undergravende for den enkeltes retssikkerhed, og opfordringen til politikerne er ganske enkelt, at de ikke lytter til forslaget.

Opfordringen, der er sendt til alle Folketingets socialordførere, sundhedsordførere og boligordførere, er underskrevet af Bjarne Hastrup, direktør i ÆldreSagen, Jon Krog, direktør i Selveje Danmark, Karen Stæhr, sektorformand i FOA, Majbrit Berlau, formand for Socialrådgiverne - og så af Socialpædagogernes formand, Benny Andersen.

Forslaget er en af de anbefalinger, der er kommet fra den arbejdsgruppe, der netop har givet reglerne om magtanvendelse på voksenhandicapområdet et servicetjek. Arbejdsgruppen under Ankestyrelsen kom med sine anbefalinger i april, og gruppens samlede rapport lægger op til de kommende måneders politiske drøftelser om magtanvendelsesreglerne.

Løs de reelle problemer

Generelt tog Socialpædagogerne godt imod de anbefalinger, der kom fra arbejdsgruppen. Det kan du læse mere om i artiklen 'Tiltrængt udspil om magtanvendelse' fra det seneste nummer af Socialpædagogen. Men forslaget om flytning uden samtykke bør ikke få nogen gang på jord, mener altså forbundet og de andre underskrivere.

I henvendelsen peger organisationerne på, at ’det er problematisk at lade en så væsentlig beslutning bero på enighed med en værge eller fremtidsfuldmægtig’:

’En værge kan være en advokat, der er værge for op til adskillige borgere, og kender derfor ikke med sikkerhed borgerens ønsker. En værge eller fremtidsfuldmægtig kan også være en pårørende – fx en forælder eller et barn til en voksen. Det kan for nogle pårørende være svært at vurdere kommunens anbefaling om, at flytning er det bedste for borgeren’, hedder det.

Organisationerne opfordrer til, at ’løse de reelle problemer i stedet for at forringe retssikkerheden’ – fx når det handler om, at kommunerne oplever problemer i samarbejdet med Statsforvaltningen. Og organisationerne vil samtidig have, at klager over en beslutning om flytning skal have opsættende virkning, da det ellers kan få dramatiske konsekvenser for den enkelte.

Bliv medlem