Gå til indhold

Tilsyn

Fortsat behov for mere ensartet socialtilsyn

Overordnet går det godt med at få ført tilsyn med bl.a. botilbud, opholdssteder og familieplejere, konkluderer ny evaluering af socialtilsynet. Men der er behov for større ensartethed og systematik, lyder det i ny evaluering

24. maj 2018

Artikel
Caleb_Woods_girl_hidden_black.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Colourbox

I 2014 trådte socialtilsynsreformen i kraft. Frem for at have forskellige og mere eller mindre tilfældige tilsyn i de 98 kommuner, skulle fem regionale socialtilsyn holde opsyn med både offentlige og private sociale tilbud som opholdssteder, botilbud og familieplejere.

En ny evaluering af socialtilsynet viser nu, at mange af intentionerne med reformen er indfriet. Bl.a. har de fleste tilbud haft mindst ét årligt tilsynsbesøg. De sociale tilbud fortæller, at de har et godt samarbejde med tilsynene, og at besøgene bidrager til udvikling og læring.

Men det halter med ensartetheden imellem de fem regionale tilsyn, konkluderer evalueringen fra Socialstyrelsen.

Som det er nu, er det jo desværre postnummeret, der afgør, hvilken kvaliteten man får

Forbundsformand i Socialpædagogerne, Benny Andersen

På en række områder er der stor forskel mellem praksis, fx i forhold til, hvor mange løftede pegefingre i form af påbud og andre sanktioner, der bliver givet i de forskellige regioner. Der er også variation i, hvor ofte Socialtilsynene kommer på uanmeldt besøg, og hvor mange oplysninger de indhenter fra borgere og pårørende.

Det ærgrer forbundsformand i Socialpædagogerne Benny Andersen, at det ikke er lykkedes at realisere ønsket om et mere ensartet tilsyn, som ellers var udgangspunktet for socialtilsynsreformen.

– Som det er nu, er det jo desværre postnummeret, der afgør, hvilken kvalitet man får. Og det er simpelthen ikke rimeligt, at anbragte børn fra Hirtshals og Hellerup ikke kan være sikre på, at deres opholdssted ikke er kigget nøjagtigt ens efter af tilsynene, siger han.

Derfor ser han et behov for, at der bliver set nærmere på, hvordan socialtilsynene kan få et bedre fundament at arbejde ud fra.

Hele ansvaret ligger dog ikke hos socialtilsynene, men også hos kommunerne. Ifølge Socialpædagogerne har de et ansvar for at sikre, at kvaliteten af de sociale tilbud er i orden, og at borgerne trives på tilbuddet.

Behov for faglige standarder
Evalueringen viser også, at der er forskel på private og offentlige tilbud. 68 pct. af tilsynenes påbud gives til private tilbud. Derudover er 34 ud af 35 af de tilbud, der er blevet lukket siden 2014, private tilbud. 

– Her har vi altså en opgave i at skabe mere kvalitet, for helt grundlæggende har vi set for mange sager på private tilbud, der understreger, at der er en udfordring med den faglige kvalitet på nogle af de steder, siger Benny Andersen.

Socialpædagogerne foreslår, at der bliver opstillet nogle faglige standarder fra nationalt hold, fx krav om uddannet personale på private tilbud. Det kan være med til at sikre den nødvendige faglighed på private tilbud.

Bliv medlem