Gå til indhold

Børn og unge

Flertal kræver uddannede på opholdssteder

Det er dybt alarmerende, at der ikke var pædagogisk færdiguddannede medarbejdere på opholdsstedet til at tage sig af den unge mand, som nu er sigtet for drab, mener politisk flertal. Socialpædagogernes formand bakker op om forslaget

15. maj 2018

Artikel
Barn-ved-vindue.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

Artiklen er opdateret onsdag den 16. maj 2018 efter visningen af DR-dokumentaren 'Drabet på købmanden'.

Det endte tragisk, da en psykisk syg ung mand sidste år stak en købmand i Nordjylland ihjel. Det kunne have været undgået, mener et flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF.

Den unge mand boede på et privat opholdssted – et behandlingssted for unge med psykosociale problematikker – som DR går tæt på i en dokumentar onsdag den 15. maj. Og hér såvel som på alle andre opholdssteder bør der være krav om mængden af uddannet personale, mener partierne.

– Det er ikke godt nok, at der ikke er et uddannelseskrav. Der bør være et krystalklart uddannelseskrav, siger Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz Theil til DR.

Udtalelsen kommer på baggrund af DRs påstand om, at ingen af de ni medarbejdere – der i de sidste dage op til det tragiske drab på købmanden var på vagt med den psykisk sårbare mand, der nu er sigtet for drabet – ifølge Socialtilsynet havde en socialfaglig uddannelse. De medarbejdere, der var tættest på den unge i tiden op til drabet, havde ifølge DR i stedet en baggrund som bl.a. erhvervsfisker, vvs’er og maskintekniker

Der skaltes og valtes med børns liv, og vi ødelægger deres chance for at få det bedre, hvis ikke vi prioriterer at give dem solid faglighed og gode tilbud. 

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Udsatte børn og unge svigtes

Som det er i dag, er der intet krav om uddannelse til personale på socialpædagogiske opholdssteder. Det er derimod tilsynets opgave at sikre, at de relevante kompetencer er til stede. Men det er ikke godt nok, mener Pernille Rosenkrantz Theil.

– Der skal en bestemt uddannelse til at tage sig af udsatte børn og unge. Det kræver simpelthen, at man har nogle bestemte kompetencer, og det kræver noget helt bestemt af de opholdssteder, der skal have med børnene og de unge mennesker at gøre. Krav, som slet ikke findes, absurd nok, i vores system i dag, siger hun, der betegner den tragiske hændelse som et svigt.

Socialminister Mai Mercado (K) er åben for at diskutere uddannelseskrav til opholdssteder, men man skal passe på, at systemet ikke bliver for rigidt, mener hun.

Uddannede socialpædagoger er et must

Ved sidste års satspuljeaftale blev det aftalt, at socialministeren her i foråret skal indkalde til forhandlinger omkring hele anbringelsesområdet. Det sker i næste uge. Og her vil de tre partier, der udgør et flertal i Folketinget, præsentere ministeren for deres krav om faguddannet personale på socialpædagogiske opholdssteder.

Benny Andersen, der er forbundsformand for godt 39.000 socialpædagoger, bakker op om forslaget.

– Man kan ikke lave socialpædagogik arbejde, uden at der er socialpædagogisk uddannet personale. Vores bud er, at minimum 60 pct. af personalet bør være uddannet, og det er et minimum, siger han og fortsætter:

– Vi har brug for specialisering. Vi har brug for veluddannet og efteruddannet personale, som kan arbejde i specialiserede tilbud. Der skaltes og valtes med børns liv, og vi ødelægger deres chance for at få det bedre, hvis ikke vi prioriterer at give dem solid faglighed og gode tilbud. For de findes! Fagligt kompetente døgninstitutioner med rette personalesammensætning, målgrupper og faglighed.

Opholdssted afviser kritik om manglende faguddannet personale

Før DR sendte dokumentaren ’Drabet på købmanden’ valgte det private opholdssted, hvor den unge drabssigtede boede, at klage til pressenævnet over DR. Og efter udsendelsen tog opholdsstedet til genmæle på sin hjemmeside. Her afviser opholdsstedet bl.a. at, at medarbejderne omkring den unge mand i dagene op til drabet ikke havde en socialfaglig uddannelse:

’DR har i lang tid vidst, at der i de 11 dage forud for drabet i Suldrup, som DR beskæftiger sig med, var en bemanding omkring borgeren, som bl.a. bestod af uddannede socialpædagoger, cand.psyk og en cand.pæd.psyk, der er lektor, plus en formaliseret bagvagt. DR ved også, at Opholdsstedets faguddannede i denne periode, havde enorm fokus på den pågældende, og DR ved i særdeleshed, at disse sagkyndig flere gange i perioden frekventerede den højeste sagkundskab på området, nemlig Psykiatrisk skadestue. DR er i besiddelse af underskrevne erklæringer fra de enkelte, med angivelse af uddannelse, og oplysninger om hvilke dage de enkelte har været på arbejde. Eksamensbeviser findes, og medarbejderne er rigtige mennesker, der går rundt på den nordjyske muld og passer deres arbejde. Vi er harme over, at DR benytter et drab og skrøbelige unge til at skabe historier, som DR ved er falske. Det er jo DR´s helligste opgave at afsløre sådanne metoder, ikke at bruge dem selv.’

Opholdsstedet beskriver desuden, hvordan de rettede telefonisk henvendelse til politiet ti gange forud for den tragiske hændelse. Du kan læse hele opholdsstedets udtalelse i sagen her

Bliv medlem