Gå til indhold

OK 2018

Det mener tre TR’er om OK-aftalerne

Hele vejen igennem det lange forhandlingsforløb, hvor en storkonflikt truede lige om hjørnet, har en række af Socialpædagogernes tillidsrepræsentanter spillet en fremtrædende rolle i debatten

14. maj 2018

Artikel

Forfattere: Kit Lindhardt og Lea Holtze

Her fortæller tre af dem, hvad de synes om de aftaler, der nu er landet:

Vi er kommet styrket ud

Lotte Anhøj Henriksen, FTR ved Center for Handicap og Psykiatri i Slagelse


– Det er fantastisk, at det er blevet en løsning for alle. Og så er det dejligt at se, at vi står stærkt fagforeningerne imellem. Jeg synes, vi er kommet styrket ud af det her. Og vi har bevist, at den danske model holder. 

– Og så synes jeg, at det er et super godt resultat for os socialpædagoger. Jeg hæfter mig især ved, at privatlønsværnet er væk, fordi det gør, at lønudviklingen på det offentlige område bliver parallel med det private. Det, at vi ikke sakker bagud på lønnen, er noget af det vigtigste, så vi ikke bliver et andenrangsarbejdsmarked. Det gør, at vi også fremadrettet kan tiltrække den gode arbejdskraft, og at folk også stadig vil uddanne sig til socialpædagoger. 

Urimelig ulighed mellem højt- og lavtlønnede

Benny Nielsen, TR på Botilbuddene Midgården og Maglehøj i Halsnæs


– Jeg er glad for, at vi fik slået hul på det hele og fik en aftale, så vi ikke kommer ud i konflikt. Det er der ikke nogen af os, der er tjent med – og da slet ikke borgerene, som har brug for daglig struktur. 

– Jeg stemmer selvfølgelig ja til resultatet, fordi vi har fået de ting, vi har bedt om – bl.a. en reallønsfremgang og afskaffelsen af privatlønsværnet, så vores lønudvikling stiger parallelt med det private. Men til de næste forhandlinger i 2021 bliver vi nødt til at tænke over, at der er et ulighedselement i, at de højest lønnede får de samme procentvise lønstigninger som dem, der tjener mindst. På den måde vil de lavere lønnede altid halte bagefter. Hvis vi gerne vil mindske løngabet, så skal vi gøre det på en anden måde næste gang.   

Jeg er utrolig lettet

Helle-Marlene Mølster, TR ved Udviklingscenter Esbjerg


– Det har været en hård og spændende tid og fantastisk at mærke opbakningen fra resten af samfundet, fordi vi dermed har fået noget af den anerkendelse, som jeg synes, vi manglede.  Nu er jeg utrolig lettet over, at konflikten er afværget.

– Der er en rigtig god aftale. Først og fremmest på grund af reallønsfremgangen – det havde været urimeligt, hvis vi ikke havde fået den. Privatlønsværnet er jeg også rigtig glad for er afskaffet. Så er det et godt signal, at ligelønspuljen er oprettet, så vi kan styrke kvindefagene. Og så er det godt, at seniorordningerne ikke bliver forringet, fordi det er et hårdt fag at være i. 

– Nu glæder jeg mig til TR-stormødet og til at forklare de medlemmer, jeg er TR for, hvorfor jeg synes, de skal stemme ja. 

Bliv medlem