Gå til indhold

Urafstemning

Cpr-nummer afslører ikke din stemme

Når du stemmer om de nye overenskomster, skal du oplyse dit personnummer, så det ikke er muligt at snyde med sin identitet. Men du kan være helt rolig ved, at din anonymitet bliver bevaret, forsikrer Socialpædagogernes IT-ekspert

30. maj 2018

Artikel
COLOURBOX8787319.jpg

Forfatter: Runa Adriane Larsen

Flere medlemmer har i forbindelse med urafstemningen om de nye overenskomster rejst debatten om, hvorvidt anonymiteten omkring afstemningen bliver undermineret ved, at man skal oplyse sit cpr-nummer for at stemme.

Derfor har vi bedt IT-chefkonsulent i Socialpædagogerne, Niels Bjørn Jensen, besvare medlemmernes spørgsmål om afstemningen. 

Er det problematisk, at man skal logge ind med sit cpr-nummer?
Nej. CPR-nummer og NemID-login bruges udelukkende til at identificere, at man er den, man er, så det ikke er muligt at snyde med sin identitet. Så snart man har stemt, gemmes stemmen uden cpr-nummer og andre personlige oplysninger. Det sikrer de stemmeberettigedes anonymitet.

Sammenligner man det med afstemning til Folketingsvalg eller kommunalvalg, svarer det til, at man går hen til valgbordet og får udleveret en stemmeseddel. Her bliver man også bedt om at identificere sig med sit cpr-nummer. Men når man er i stemmeboksen og afleverer stemmesedlen i urnen, er stemmen anonym. Også her er det alene et spørgsmål om at sikre, at den stemmeberettigede er den, vedkommende udgiver sig for at være.

Sådan er vores system også opbygget. Man får en stemmeseddel ved at identificere sig med NemID. Når man har fået stemmesedlen, brydes forbindelsen mellem cpr-nummer og det, man stemmer. Dermed er afstemningen helt anonym.

Hvorfor kan afstemningen være anonym, når man skal opgive sit cpr-nummer?
Man opgiver kun cpr-nummer for at logge på, og dermed som kontrol af medlemsskabet. Cpr-nummeret gemmes ikke i forbindelse med afstemningen.

Hvorfor har I valgt denne løsning til afstemningen?
Vi har valgt, at man logger ind med NemID, fordi det er en kendt og sikker måde at logge ind på. Vi kender metoden fra bankerne og det offentlige – og hos os kender vi det fra A-kassen, hvor medlemmer har adgang til Netkassen.

Er det ikke en lidt gammeldags måde at gøre det på?
Nej, det er tværtimod en mere fremtidssikret måde at logge ind på. I forhold til andre løsninger, som anvendes til urafstemninger, som vi har kendskab til, er vores system bedre til at sikre de stemmeberettigedes anonymitet. Fx kan en SL-ansat ikke slå op, om et medlem har stemt. Det bringer os i front i vores optik.

Er systemet sikkert?
Det er udelukkende stemmeberettigede, der har adgang til systemet – og dermed til at stemme.

Bliv medlem