Gå til indhold

Handicapsager

Alt for mange fejl

Mere end hver anden sag på børnehandicapområdet skal omgøres – og det er stærkt kritisabelt, mener Socialpædagogerne

14. maj 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Familier med handicappede børn får ofte ikke den hjælp fra kommunen, som de har ret til. Det viser nye tal fra Ankestyrelsen. Sidste år fandt styrelsen således fejl i over halvdelen – 52 pct. – af klagerne over sagsbehandlingen af familier med handicappede børn. En stigning i forhold til 2016, hvor omgørelsesprocenten i børnehandicapsager lå på 46 pct. – og den højeste fejlrate siden Ankestyrelsen begyndte statistikken i 2013.

Fra Socialpædagogerne lyder reaktionen, at enhver sag, der er i strid med loven, er én sag for meget.

– Vi finder det stærkt kritisabelt, at så voldsomt mange sager omgøres. Det er helt uhørt, at helt op til 52 pct. af sagerne på børnehandicapområdet må omgøres. Fejl i sagsbehandlingen og visitationen kan have fatale konsekvenser for børn og deres familier, og det strider mod de intentioner, der er i socialpolitikken om at sætte ind med en tidlig og forebyggende indsats, siger næstformand i Socialpædagogerne Verne Pedersen og tilføjer:

– Ankestyrelsens tal viser desværre, at den kommunale virkelighed ganske enkelt ikke er i sync med den socialpolitik, der bliver udstukket fra Folketinget.

Det er helt uacceptabelt, at mere end hver femte sag på voksenhandicapområdet skal omgøres. Det går desværre den forkerte vej, og det kalder på en langt højere kvalitet i sagsbehandlingen

Marie Sonne, næstformand, Socialpædagogerne

Fejl i hver femte sag

Og det er ikke kun på børnehandicapområdet, at kommunerne begår fejl. Ud af de sager på voksenhandicapområdet, som Ankestyrelsen behandlede i 2017, var der fejl i godt hver femte sag svarende til 21 pct.

Ligesom på børnehandicap-området har det også voldsomme konsekvenser for voksne med handicap og borgere på det specialiserede socialområde, når der begås fejl i sagsbehandlingen og visitationen, siger Marie Sonne, næstformand i Socialpædagogerne.

– Når borgeren ikke fra start får den rette støtte og hjælp, betyder det jo, at en funktions-nedsættelse eller sociale vanskeligheder kan blive mere omfattende. Det er helt uacceptabelt, at mere end hver femte sag på voksenhandicapområdet skal omgøres. Det går desværre den forkerte vej, og det kalder på en langt højere kvalitet i sagsbehandlingen, siger Marie Sonne.

Satspuljepartierne aftalte sidste år at få udarbejdet en national plan for styrket sagsbehandling. I den forbindelse opfordrer Socialpædagogerne til, at man dels styrker borgerinddragelse for både børn, unge og voksne, og at man dels stiller krav om rettidig omhu i sagsbehandlingen, så den pågældende borgers situation ikke forværres.

Bliv medlem