Gå til indhold

OK 2018

Se datoerne: Så tidligt kan konflikten bryde ud

Selvom både lockout og strejke er udsat med 14 dage, kan et sammenbrud i forhandlingerne betyde, at de røde faner skal rulles ud længe inden, fristen er nået. Få overblikket på to minutter

4. april 2018

Artikel
Scanpix-Forligsinst.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Jens Nørgaard Larsen, Ritzau

Efter udsættelsen af konflikten på det offentlige område er det ikke så underligt, hvis det er lidt uklart for dig, hvornår strejke og lockout så kan træde i kraft.

Strejken skulle være begyndt den 4. april, og lockouten var varslet til at ramme Danmark seks dage senere den 10. april. Men i påsken besluttede forligskvinden at udsætte konflikten med 14 dage for at vinde tid til at få en aftale om en ny overenskomst på plads. 

Så skulle man tro, at strejken tidligst kan begynde den 18. april, og at lockouten først kan træde i kraft 24. april. Men sådan er det faktisk ikke. Alt efter, hvad der sker i forhandlingerne, kan konflikten både træde i kraft tidligere og senere.

Fem-dages-frist

For det første skal der ifølge reglerne gå fem dage fra fristens udløb, til konflikten kan begynde. Hvis de 14 dages udsættelse holder stik, vil konflikten altså begynde den 22. april. De fem dage tælles ifølge forligsinstitutionen fra den 17. april, som er den sidste dato, hvor der kan foregå forhandlinger inden for udsættelsesperioden.

Lockout og strejke vil begynde samtidig, så snart startdatoen for konflikten ligger på den anden side af den 10. april, hvor lockouten oprindeligt var varslet til at starte. 

Kan begynde tidligere

Hvis forligskvinden konstaterer, at parterne ikke kan blive enige om et resultat, og forhandlingerne dermed er brudt sammen, så kan konflikten træde i kraft, før de 14 dages udsættelse er gået. Når forligskvinden konstaterer sammenbruddet, skal der gå fem dage, før strejke og lockout kan begynde.

Det vil sige:

Hvis forligskvinden erklærer sammenbrud i forhandlingerne fx den 5. april, vil både strejke og konflikt træde i kraft fem dage senere – allerede den 10. april.

Hvis sammenbruddet sker 6. april, vil strejke og lockout træde i kraft 11. april og så fremdeles.

Kan udsættes yderligere

Et andet scenarie er, at forhandlingerne er så godt på vej, når de 14 dages udsættelse er gået, at forligskvinden vælger at udsætte konflikten med yderligere 14 dage. Forligskvinden har ret til at udsætte konflikten i 2 x 14 dage i alt. Hvis de fire uger går, uden at der kommer et resultat, kan konflikten begynde fem dage senere.

Kan blive afblæst

Der er også den mulighed, at parterne bliver enige om et forlig. I så fald skal resultatet til afstemning hos fagforeningernes medlemmer. Et forlig vil afblæse konflikten, med mindre medlemmerne stemmer nej til aftalen. I vil høre meget mere om urafstemningen, hvis der kommer et forlig.

Følg med i udviklingen i OK-situationen på www.sl.dk/Ok2018 og på formand Benny Andersens facebook-side

Skal du i konflikt? Sådan får du understøttelse

Hvis du bliver omfattet af konflikten – enten skal strejke eller bliver lockoutet - får du en mail fra forbundet, når konflikten starter. Her står, hvad du skal gøre for at få udbetalt konfliktunderstøttelse.

Udbetalingen foregår digitalt og med udgangspunkt i din seneste lønseddel.  Du vil modtage et link og login til en webblanket som skal udfyldes. Du kan evt. få hjælp hos din tillidsrepræsentant.

 

Bliv medlem