Gå til indhold

anbragte børn

Sagsbehandlere: Vi er blevet bedre til at inddrage børnene

Børn kan inddrages mere i deres egen sag, når sagsbehandlerne har fokus på det. Det viser et nyt projekt, hvor tre kommuner gennem flere år har arbejdet på at styrke inddragelsen af udsatte børn og unge i deres egne sager

10. april 2018

Artikel
lyttilbørn.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Alt for mange udsatte børn og unge bliver ikke ordentligt inddraget i deres egen sociale sag, selv om lovgivningen giver dem ret til det, viser undersøgelser fra bl.a. Ankestyrelsen. Men det kan der laves om på med en målrettet indsats. Det viser resultaterne af et projekt, som Børns Vilkår for fire år siden satte i gang.

I projekt Bedre børneinddragelse har de tre projektkommuner Roskilde, Tårnby og Faxe anvendt en række indsatser til at styrke inddragelsen. Børneinddragelse skal blandt andet sikre, at barnets perspektiv bliver inddraget i sagsbehandlingen, og at barnet får ejerskab til de beslutninger, der bliver truffet i barnets sag.

Indsatsen har virket
Resultatet af projektet er, at stort set alle sagsbehandlere i dag ved, hvad der skal til for at sikre, at barnet bliver hørt og set.  Ifølge en evaluering af projekt Bedre Børneinddragelse, som VIVE har lavet, har både sagsbehandlere og ledere på børneområdet fået skærpet deres fokus på, hvor vigtigt det er, at børnene og de unge bliver inddraget.

”Mit fokus har ændret sig, så jeg får barnets fortælling. Og jeg ved mere, hvad der rører sig hos barnet, end jeg ellers har været opmærksom på… Jeg synes, at jeg bliver meget klogere på barnet, og hvad der er behov for”.

Sådan siger en af de sagsbehandlere, der har deltaget i projektet i evalueringsrapporten om det grundlæggende syn på børneinddragelse, som indsatsen har medført.  Det øgede kendskab til barnet giver sagsbehandlerne et bedre grundlag for at vurdere, hvordan barnet har det, og hvordan indsatsen bedst tilrettelægges, konkluderer evalueringsrapporten.

Nye redskaber til børneinddragelse
Sagsbehandlerne har fået nye værktøjer til at holde bedre børnesamtaler, så de opnår bedre indblik i barnets perspektiv og får tydeliggjort, hvilken rolle de som sagsbehandler spiller i barnets liv. Projektet har bidraget til, at sagsbehandlerne får skabt en mere klar ramme for møderne med børnene og de unge, og at de i højere grad giver børnene og de unge indflydelse på rammerne omkring møder mellem dem og sagsbehandleren.

Sagsbehandlerne er fx i højere grad begyndt at sende dagsordenen ud til den unge forud for møder og inddrage barnet/den unge i beslutninger om, hvilke personer, der skal deltage i møderne.

Stor udskiftning er en udfordring
Interviewene med børnene og de unge viser, at det generelt er vigtigt for børnene/de unge at kende deres sagsbehandler godt. Nogle børn og unge fortæller, at en god relation og et godt kendskab betyder, at man tør åbne op over for sin sagsbehandler og gør det lettere at tale sammen.

Derfor er det en sten på vejen, at mangel på tid og stor udskiftning blandt sagsbehandlerne kendetegner området, hvilket evalueringen også peger på. En del af de unge, der er interviewet til evalueringen, synes, at sagsbehandlerskiftene er problematiske. De unge oplever, at de skal starte forfra med den nye sagsbehandler og komme med de samme oplysninger igen, hvilket er spild af tid. En ung siger fx:

”Jeg er træt af det. Jeg skal sidde og tale om hele mit liv til dem, og efter en uge får jeg en ny”.

Læs evalueringsrapporten projekt Bedre Børneinddragelse

Bliv medlem