Gå til indhold

Børn og unge

Sæt fokus på handling frem for straf

Socialpædagogerne opfordrer regeringen til at droppe planerne om skærpet straf over for fagpersoner, herunder socialpædagoger, for brud på den særlige underretningspligt. I stedet bør man sikre, at der bliver handlet på alle underretninger

4. april 2018

Artikel
RM_verneB.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Regeringen vil skærpe straffen over for fagpersoner, der ikke indberetter om mistrivsel blandt udsatte børn. Hvis fagpersonerne ikke overholder deres underretningspligt, kan de blive straffet med bøde eller op til fire måneders fængsel. Sådan lyder et af forslagene i regeringens ghetto-udspil ’Ét Danmark uden parallelsamfund - Ingen ghettoer i 2030’, som blev præsenteret den 1. marts.

Udspillet tager afsæt i ønsket om en langt tidligere indsats over for børn i udsatte boligområder, og i et af punkterne lægger regeringen altså op til, at man som fagprofessionel skal kunne straffes hårdere for ikke at reagere, hvis man får kendskab til børn med behov for særlig støtte.

Vi anbefaler i stedet, at der sættes fokus på, hvor vidt der bliver handlet tilstrækkeligt på de underretninger, som allerede i dag bliver meldt til kommunerne

Verne Pedersen, næstformand, Socialpædagogerne

Men yderligere skærpelse af straf er ikke den rette løsning, lyder det fra Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen.

– Vi anbefaler i stedet, at der sættes fokus på, hvorvidt der bliver handlet tilstrækkeligt på de underretninger, som allerede i dag bliver meldt til kommunerne. En hurtig kvalificeret reaktion med en tilstrækkelig afdækning vil sikre, at alle børn, som der er udvist bekymring for, bliver opfanget og får den støtte, som de har behov for, siger hun.

Frygten for straf

Helt overordnet er Socialpædagogerne positiv over for at understrege betydningen af at underrette. Det er yderst vigtigt, at fagpersoner overholder denne forpligtigelse, siger Verne Pedersen.

– Underretning er et vigtigt redskab til at sikre barnets tarv, og vores opfattelse er da også, at fagprofessionelle i dag allerede underretter, når de har en formodning om mistrivsel, hvilket er positivt.

Vi frygter, at et øget fokus på straf vil føre til flere underretninger, som ikke bygger på en faglig formodning, men en frygt for straf

Verne Pedersen, næstformand, Socialpædagogerne

Men i sit høringssvar til regeringens lovforslag om skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt giver forbundet udtryk for en bekymring for et øget fokus på straf.

– Vi frygter, at et øget fokus på straf vil føre til flere underretninger, som ikke bygger på en faglig formodning, men en frygt for straf. Herved risikerer vi, at de alvorlige underretninger bliver overset i bunkerne, da sagsbehandleren vil få sværere ved at prioritere i underretningerne, forklarer Verne Pedersen.

Fakta om skærpet straf

I et forslag om skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt foreslår regeringen: 

  • Straf med bøde eller fængsel indtil 4 måneder for manglende overholdelse af fagpersoners særlige underretningspligt. 
  • Straffen skal under særligt skærpende omstændigheder kunne stige til fængsel indtil 1 år.

Særligt skærpende omstændigheder vil navnlig kunne være:

  • Undladelsen er begået af en person med ledelsesansvar.
  • Undladelsen er begået forsætligt.
  • Systematiske eller gentagne undladelser.
  • Undladelsen har medført alvorlige personlige skadevirkninger.
Bliv medlem