Gå til indhold

familieplejer

Plejefamilie vinder sag om ferie

En plejefamilie får nu 15 feriedage tilbage, som kommunen uberettiget havde trukket for en ferie, familien ikke havde holdt

10. april 2018

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

Vi kan ikke holde tre ugers sommerferie på grund af barnets vanskeligheder.

Sådan svarede en plejefamilie, da kommunen sidste år varslede deres ferie til at foregå i uge 28, 29 og 30. Men der kom aldrig noget svar retur fra kommunens side. Derimod betragtede kommunen hovedferien som afholdt og trak familieplejeren for 15 feriedage i perioden.

Men det var uberettiget. Det fastslår en ny afgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), efter at Socialpædagogerne klagede over sagen på vegne af familieplejeren.

– Sagen viser, at det kan betale sig at klage, hvis kommunen ikke overholder reglerne for varsling af ferie. Afgørelsen viser også, at kommunen ikke bare kan ignorere en indsigelse, når familieplejeren skriver, at det ikke kan lade sig gøre at holde ferie pga. barnets vanskeligheder, siger Maj-Britt Kjærgaard, faglig konsulent i Socialpædagogerne Lillebælt.

Forhandling om ferietidspunktet
I afgørelsen lægger STAR vægt på, at ordlyden i kommunens ferievarsling lægger op til, at familieplejeren kan forhandle om fastsættelsen af ferietidspunktet. I brevet stod nemlig, at man skulle henvende sig til sagsbehandleren, hvis man ønskede at afholde ferien på et andet tidspunkt. Det gjorde familieplejeren i god tid inden fristen, men denne henvendelse reagerede kommunen imidlertid ikke på.

STAR lægger i afgørelsen også vægt på, at ferien var varslet for sent fra kommunens side. Ifølge ferieloven skal ferie varsles senest tre måneder før, hovedferien begynder. Styrelsen konkluderer derfor, at ferien ikke er varslet korrekt og på den baggrund ikke kan anses som afholdt. Derfor skal de 15 feriedage føres tilbage til familieplejeren. Det svarer til et beløb på ca. 15.000 kr.

Skriv det ned
Hvis du står i en lignende situation og ikke kan holde ferie som varslet af kommunen, er det en god ide at gøre skriftlig indsigelse overfor kommunen, så det efterfølgende kan dokumenteres, at der er gjort indsigelse, lyder rådet fra Socialpædagogerne.

Hvis du i øvrigt er i tvivl om, hvorvidt kommunen har overholdt reglerne for varsling, eller du har andre spørgsmål omkring ferie, kan du kontakte din kreds.

Ferieloven

Familieplejerne har ret til ferie efter ferieloven. Den siger, at det er arbejdsgiveren, der fastsætter ferie, men arbejdsgiveren skal så vidt muligt tage hensyn til lønmodtagerens ønske om, hvornår ferien skal holdes. Desuden skal arbejdsgiveren angive i hvilke konkrete uger eller på hvilke konkrete datoer, ferien skal holdes. Hovedferien skal varsles tre måneder før, den skal afholdes.

Læs mere om reglerne for ferie

Bliv medlem