Gå til indhold

Ældrepleje

Området kalder på social­pædagogik

Selve spørgsmålet om værdighed i ældreplejen var i fokus på første møde i nationalt råd, hvor Socialpædagogerne sidder med

9. april 2018

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Hvad forstår du ved værdighed? Hvor er de største udfordringer i dag, når det handler værdighed i ældreplejen? Og hvad skal vi have fokus på i arbejdet?

Det var de store og vægtige spørgsmål på dagsordenen på det første møde i starten af marts i Det nationale råd for en værdig ældrepleje.

Rådet er nedsat, efter at Sundhedsstyrelsen som led i satspuljeaftalen for 2018 har fået til opgave at opbygge et nationalt videnscenter på området, og rådet skal rådgive styrelsen om videnscentrets profil og aktiviteter.

Her sidder Socialpædagogerne med som den eneste organisation, der ikke tilhører de veletablerede på ældreområdet. Og det er forbundets repræsentant i rådet, næstformand Verne Pedersen, både glad for og stolt over:

– Jeg synes, at det er et stort gennembrud for os. Det viser, at vi har sat et væsentligt og fagligt stærkt aftryk i den debat og udvikling, der har været på særligt demensområdet. Vi har profileret vores fag, og jeg er sikker på, at vi som socialpædagoger har meget og godt at byde ind med. Ældreplejen ligefrem kalder på socialpædagogik, siger hun.

Vores faglighed hviler på en etisk tilgang til borgeren. Vores fokus er at understøtte borgerens livskvalitet og give den enkelte mulighed for at opnå en meningsfuld hverdag. Det handler om at yde en helhedsorienteret indsats, og det kræver også inddragelse af og støtte til borgerens nærmeste og de pårørende

Verne Pedersen, næstformand, Socialpædagogerne

En central rolle

På mødet understregede hun, at værdighed i ældreplejen for Socialpædagogerne i høj grad handler om en etisk stillingtagen og tilgang til borgeren og dennes familie. Og her kan socialpædagoger som faggruppe spille en helt central rolle:

– Vores faglighed hviler på en etisk tilgang til borgeren. Vores fokus er at understøtte borgerens livskvalitet og give den enkelte mulighed for at opnå en meningsfuld hverdag. Det handler om at yde en helhedsorienteret indsats, og det kræver også inddragelse af og støtte til borgerens nærmeste og de pårørende, siger Verne Pedersen.

Hun mener, at det er en stor udfordring, at kommunerne – også på ældreområdet – vægter økonomien for tungt i forhold til ambitionerne for kvaliteten af indsatsen. Men der er også positive udviklinger at spore:

– Der bliver rundt omkring i landet taget flere tiltag på ældrecentre, der sætter et styrket fokus på fx at skabe et hyggeligt socialt miljø, på en meningsfuld hverdag med aktiviteter, der løfter livskvaliteten og på et styrket tværfagligt samarbejde. Jeg siger ikke, at det fjerner de ældres sygdomme eller nedsatte funktionsevner – men det er med til at forebygge ensomhed og psykiske vanskeligheder, og det kan indvirke positivt på borgerens samlede helbred, siger Verne Pedersen.

Se borgeren

Hun understregede på mødet, at der er behov for en mere individuel tilgang til de ældre borgere – det duer ikke med ‘one size fits all-tiltag’

– Det er vigtigt at stoppe op og se på den enkelte borgers behov, ressourcer, ønsker og drømme. Og at tilpasse indsatsen, så den er målrettet lige præcis hver enkelt borger, lød beskeden fra Socialpædagogernes næstformand.

Der er, siger Verne Pedersen, efter Socialpædagogernes mening behov for, at videnscentret i sit arbejde indsamler gode eksempler på indsatser og bakker op om ny forskning om både sundheds- og socialfaglige indsatser og om de pårørende, der spiller en afgørende rolle i de ældres liv. Endelig skal centrets kompetenceudvikling målrettes alle faggrupper på området og også have fokus på ledelse og organisering.

 

Bliv medlem