Gå til indhold

Fagbevægelsen

Forstå den mulige fusion af LO og FTF

13. april kan blive en skæbnens dag for fagbevægelsen. For en gangs skyld har det ikke noget med OK-konflikten at gøre. Det handler derimod om, at hovedorganisationerne LO og FTF kan gå hen og blive til én. Få overblikket her

10. april 2018

Artikel

Forfatter: Kit Lindhardt

Hvem taler vi om?

LO står for ‘Landsorganisationen i Danmark’ og er paraplyorganisation for 18 fagforbund – herunder Socialpædagogerne, 3F, FOA og HK. Tilsammen har forbundene ca. 1 mio. medlemmer.

FTF står for ‘Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd’ og er hovedorganisation for ca. 80 forskellige forbund med tilsammen ca. 450.000 medlemmer.

Og de vil smedes sammen? 

De har i hvert fald flirtet i et godt stykke tid. Det første rigtige spadestik til en fusion blevet taget i 2015, da LO og FTF’s kongresser besluttede, at en styregruppe skulle arbejde på et fælles fundament for en eventuel fælles hovedorganisation. To år senere – i slutningen af 2017 – kom gruppen med et udspil til det politiske og økonomiske grundlag, indsatsområder og love og struktur.

På den baggrund besluttede LO og FTF at indkalde til ekstraordinære kongresser den 13. april 2018 i Odense. Her skal de delegerede tage stilling til, om LO og FTF skal fusionere og danne én stor hovedorganisation for i alt 1,5 mio. lønmodtagere.

Hvorfor vil de fusionere?

FTF’s formand, Bente Sorgenfrey, har udtalt, at fusionen vil resultere i en handlekraftig og solidarisk organisation, som vil give lønmodtagerne en meget stærk stemme.

LO’s formand, Lizette Risgaard, mener ligeledes, at et tættere samarbejde vil give større indflydelse til gavn for lønmodtagerne.

Hvad skal der til?

For at fusionen bliver en realitet, skal to tredjedele af de delegerede i hver af de to kongresser stemme for sammenlægningen. Hovedbestyrelsen i LO’s største medlemsforbund, 3F, har allerede sagt nej tak til fusionen. Flere mindre LO-forbund vil også stemme nej. Dog har bl.a. HK, FOA og Socialpædagogerne bakket op.

Hos FTF er der opbakning fra bl.a. Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og Politiforbundet. Men der er også en række forbund, der anbefaler et nej.

Det er altså endnu ikke til at sige, hvad udfaldet bliver.

Hvorfor siger 3F og de andre nej?

3F mener bl.a., at en ny fælles hovedorganisation vil få sværere ved at markere sig klart, tydeligt og uden forbehold i fagpolitiske spørgsmål. Bekymringen fra mindre forbund er, at mindre faggrupper kan blive overset i en organisation, som skal omfatte så mange forskellige grupper.

Hvis det bliver et ja?

Så vil den nye hovedorganisation kunne begynde sit virke fra 1. januar 2019.

Hvad mener Socialpædagogerne?

Socialpædagogerne bakker op om fusionen. Forbundsformand Benny Andersen har udtalt, at han nøje har inspiceret byggeplanerne for det fælles fundament – og det holder.

– Det er et solidt fundament for det fremtidige arbejde med fagbevægelsen og den helt konkrete værdi, vi skal skabe for mange mennesker. Det afgørende er ikke størrelsen. Det afgørende er derimod, at vi er relevante og skaber løsninger på nogle af de store samfundsproblemer som fattigdom, dårligt arbejdsmiljø og uddannelse, siger Benny Andersen.

Læs mere her.

Bliv medlem