Gå til indhold

OK 2018

FAQ om forlig på det regionale område

Her kan du få svar på praktiske spørgsmål vedrørende forliget på det regionale område. Fx om afstemning og om situationen for lærere under Socialpædagogerne mm.

25. april 2018

Artikel
FAQ_1128.jpg

Skal medlemmerne stemme om forliget?
Ja, medlemmer på det regionale område, som er omfattet af forliget, skal stemme. Afstemningen foregår digitalt og medlemmerne får nærmere besked om, hvornår og hvordan afstemningen foregår snarest muligt.

Kan jeg melde mig ud nu?
Nej, det er først når vi har et resultat af urafstemningen, at konfliktvarslet er afblæst og man kan melde sig ud af forbundet.

Kan jeg gå på ferie nu?
Med forliget på det regionale område, er den varslede konflikt udsat. Det betyder, at medlemmer, som er omfattet af forliget på det regionale område, kan holde ferie mv. som sædvanligt. Dog skal forliget til afstemning, og hvis det bliver stemt ned, kan konflikten blive aktuel igen, hvormed ferie ikke kan holdes.

Hvad med os, der er ansat under staten?
Statens område er stadig under forhandling – vi ved endnu ikke, hvordan det ender. 

Jeg er kommunalt ansat – skal jeg i strejke?
Det kommunale område er stadig under forhandling – vi ved endnu ikke, hvordan det ender. 

Jeg er lærer – hvad gælder for mig?
Lærerne på det regionale område er ikke omfattet af forliget, da de er ansat på en LC-overenskomst og følger det kommunale område. Deres situation er derfor stadig uafklaret.

Er vores spisepause i risikozonen næste gang?
Nej, socialpædagogernes spisepause er sikret.

Hvad hvis jeg har arbejde flere steder, både på det regionale og det kommunale område?
Hvis man har flere job, skal man følge retningslinjerne på de respektive områder. Det vil sige, at man skal passe sit arbejde som normalt i sit job på det regionale område, og hvis man også er ansat på det kommunale eller statslige område, skal man i strejke eller lockout, såfremt forhandlingerne ender i konflikt på disse områder.

Hvad får jeg i lønstigning?
Som ansat på det regionale område vil du få en lønstigning på 6,8 % over de næste tre år (generelle lønstigninger). For en gennemsnitlønnet socialpædagog vil det betyde, at månedslønnen i 2020 vil stige med ca. 2400 kr. inkl. pension mv. Tillæggene bliver udbetalt i etaper 1. marts og 1. oktober henover de næste tre år.

Herudover er der aftalt nogle lønmidler, som ikke er fordelt endnu.

Hvad ligger der i ligelønspuljen og lavtlønspuljen?
Vi kender endnu ikke den endelige fordeling af disse puljer, men de er blandt andet målrettet omsorgs- og pædagogmedhjælpere på de laveste løntrin.

Bliv medlem