Gå til indhold

Arbejdsskader

Advokat: Afviste sager bør gen­optages

Over 3.000 arbejdsulykker er afvist med urette, vurderer advokat, efter at nye tal viser, at arbejdsskadeerstatninger satte rekord i 2017

16. april 2018

Artikel
Mapper_1128x600.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

– Arbejdsskadeerstatninger sætter rekord.

Sådan lyder overskriften i en pressemeddelelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, som fortæller, at der i 2017 blev tilkendt arbejdsskadeerstatninger for næsten 5 mia. kr. – som altså er et rekordstort beløb.

En af forklaringerne er, at det sidste år lykkedes AES at få afviklet 5.000 af de ældste og tungeste sager om erhvervsevnetab.

Men en anden væsentlig forklaring på stigningen i arbejdsskadeerstatninger er, at anerkendelsesprocenten for ulykker steg til næsten 60 pct. i 2017, efter at have ligget på omkring 50 pct. i 2015 og 2016.

Og den stigning tolker man i Elmer Advokater, der kører en lang række arbejdsskadesager for Socialpædagogerne, som et tegn på, at praksis de seneste år har været for restriktiv. Derfor vurderer advokatfirmaets jurister, at der nu er mindst 3.000 ulykkessager alene for 2015 og 2016, som sandsynligvis er blevet afvist med urette og derfor bør genoptages.

Praksisændring

Baggrunden for, at mere end 3.000 ulykkessager forventes at være forkert afvist, hænger ifølge Elmer Advokater sammen med to højesteretsdomme.

Den første er en dom afsagt i 2013, hvor Højesteret skærpede praksis for, hvornår en personskade kunne anses for at være en arbejdsulykke. Denne dom medførte, at anerkendelsesprocenten faldt fra ca. 80 pct. i årene op til og med 2013 til ca. 50 pct. i 2015 og 2016. Ifølge Elmer Advokater gav en mere restriktiv praksis sig bl.a. udtryk i, at myndighederne foretog en vurdering af, om en sund og rask person ville være kommet til skade ved hændelsen fremfor at vurdere, om netop den pågældende person kom til skade ved hændelsen.

I november 2016 afsagde Højesteret så en dom, hvor Ankestyrelses praksis for, hvornår en hændelse er egnet til at medføre skade, blev tilsidesat. Det er netop denne Højesteretsdom, som AES nu anvender som begrundelse for, at flere arbejdsskadesager blev anerkendt i 2017. I pressemeddelelsen skriver AES, at ‘stigningen i anerkendelsesprocenten i 2017 er en konsekvens af en ny Højesteretsdom fra november 2016’.

Men hvad så med de tidligere afgjorte sager, lyder spørgsmålet nu fra Elmer Advokater, som opfordrer til, at man genoptager afviste sager. I et nyhedsbrev skriver advokatfirmaet:

‘Hvis anerkendelsesprocenten i 2015 og 2016 havde været på samme niveau, som i 2017, ville det have ført til anerkendelse af yderligere mindst 1.500 ulykker hvert af årene. Det er et meget stort antal mennesker, der således formodes at have fået afgjort deres sager forkert’.

Bliv medlem