Gå til indhold

Low Arousal

3 gode råd fra lederen

Uden ledelsens fulde opbakning kan man ikke implementere en metode som Low Arousal i samtlige afdelinger, som man har gjort det i SBU i Region Midtjylland. Her er tre gode råd fra områdechef Tove Nedergaard

9. april 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

  1. Ting tager tid. Når man skal uddanne så mange medarbejdere i at tænke og arbejde på en anden måde, end de plejer, skal der tålmodighed til. At gå fra en hverdag med mange forskellige metoder, tilgange og kulturer til at have ét fælles fagligt afsæt i arbejdet – det er en gennemgribende forandring. Mange medarbejdere vil fra start være forbeholdne og se det som om, at de ikke har gjort tingene godt nok hidtil. Derfor er det vigtigt at have et klart koncept, en struktur for processen - og som ledelse melde klart ud, at det er den vej, vi kører.
  2. Man tjener på den lange bane. Det koster at lave så omfattende et kompetenceløft. Men der er store økonomiske gevinster at hente på den lange bane, og det skal man holde fast i. Ud over at vi har fået en markant fald i antallet af magtanvendelser til gavn for både borgere og medarbejderes trivsel, så er den helt store gevinst, at sygefraværet er faldet. Det sparer vi rigtig mange penge på.
  3. Arbejdsmiljø og faglighed hænger sammen. Man kan ikke køre arbejdsmiljø og faglighed som to forskellige søjler – de er hinandens forudsætninger. Vi har i projektet taget afsæt i at højne fagligheden og har høstet store arbejdsmiljømæssige gevinster. Det handler jo om, at man som medarbejder føler, at man er en del af en arbejdsplads, hvor det faglige fundament er højt. Det øger trivsel og arbejdsglæde og styrker det psykiske arbejdsmiljø, når man hver dag kan gå hjem fra arbejde og føle, at man virkelig har gjort et godt stykke arbejde, hvor ingen er kommet til skade pga. fysiske magtanvendelser. 
Bliv medlem