Gå til indhold

Socialpædagogerne mener

Tiltrængt ud­spil om magt­anvendelse

Et godt grundlag for det videre arbejde med en tiltrængt revision af reglerne – sådan siger Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne om arbejdsgruppes anbefalinger om magtanvendelse

23. marts 2018

Artikel
RB_soelund3B.jpg

Magtanvendelse er et dilemmafyldt farvand, hvor man skal navigere med største varsomhed. Men de anbefalinger til en revision af reglerne på området, der lige er landet, giver generelt et godt grundlag for det forestående arbejde. Dog giver anbefalingen om, at kommuner kan flytte en borger uden dennes, men blot med en værges samtykke, grund til bekymring.

Sådan konstaterer Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne i forbindelse med rapporten fra den arbejdsgruppe, der har givet bestemmelserne om magtanvendelse på voksenområdet et serviceeftersyn og på den baggrund er kommet med en række anbefalinger.

Kort fortalt lægges der i anbefalingerne op til øget fokus på omsorg frem for magt. Det betyder, at det anbefales, at personalet får mulighed for fx fysiske guidning, fastholdelse og brug af velfærdsteknologiske løsninger.

Hvordan det konkret skal udmøntes, skal nu diskuteres politisk, men at der er behov for at få set på reglerne, er der ingen tvivl om, siger Marie Sonne:

- Det handler ikke mindst om at få dem afstemt med den virkelighed, der er – fx når det gælder velfærdsteknologi, siger hun.

Vi ved jo, at socialpædagogisk faglighed og socialpædagogiske indsatser har en positiv effekt på forebyggelse og nedbringelse af magtanvendelser

Marie Sonne, næstformand, Socialpædagogerne

Socialpædagogerne mener, det giver god mening, når der i anbefalingerne lægges op til et øget fagligt råderum. Det kan nemlig være til gavn for både borgere og medarbejder:

– Vi ved jo, at socialpædagogisk faglighed og socialpædagogiske indsatser har en positiv effekt på forebyggelse og nedbringelse af magtanvendelser, ligesom en sold faglig indsats kan dæmme op for udadreagerende adfærd og konflikter. Det er til gavn for borgerne – og det har samtidig en positiv effekt på arbejdsmiljøet.

Faglighed en forudsætning

Socialpædagogerne er derfor også godt tilfredse med, at der i anbefalingerne holdes fast i et fokus på forebyggelse af magtanvendelser, der netop tager afsæt i en socialpædagogisk indsats og en fastholdelse af principperne om at gribe mindst muligt ind og hele tiden hav proportionerne i en evt. magtanvendelse for øje.

– Og for os er det også centralt, at der altid skal være forsøgt at opnå borgerens aktive medvirken og deltagelse, og at magtanvendelser aldrig må erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats, siger Marie Sonne.

Hun understreger, at det for Socialpædagogerne er helt afgørende, at det øgede faglige råderum ikke fører til en øget brug af magtanvendelser:

– Derfor er det også alfa og omega, at borgeren altid bliver mødt med de fornødne socialpædagogiske kompetencer.

Der skal være tale om at sikre borgernes trivsel, sikkerhed og værdighed. Fysisk guidning, fastholdelse og brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi må derimod aldrig anvendes med henblik på alene at regulere en borgers adfærd

Marie Sonne, næstformand, Socialpædagogerne

På samme måde er det vigtigt, at omsorgsbegrebet kommer til at stå centralt i en revideret lov

– Det er væsentligt at få slået helt fast, at der skal være tale om at sikre borgernes trivsel, sikkerhed og værdighed. Fysisk guidning, fastholdelse og brug af tryghedsskabende velfærdsteknologi må derimod aldrig anvendes med henblik på alene at regulere en borgers adfærd, siger Marie Sonne.

Socialpædagogerne foreslår desuden, at politikerne med en revision af loven sikrer, at VISO bliver inddraget i komplekse sager, og at man sikrer, at forvaltningernes ansvar for fx at forebygge magtanvendelser gøres tydeligt over for cheflaget på ældre- og handicapområdet.

Socialpædagogerne anbefaler også, at de nye regler skal evalueres efter først et og siden efter fem år, ligesom der bør laves en årlig statistik på magtanvendelsesområdet.

Hold fast i samtykket

Eneste alvorlige bekymring i anbefalingerne fra arbejdsgruppen er forslaget om at give kommunerne mulighed for at flytte borgere uden dennes eget samtykke, hvis en værge eller fremtidsfuldmægtig giver sit samtykke.

– Det er drastisk at flytte borgere uden samtykke, og det er væsentligt, at det altid bliver forsøgt at opnå samtykke, hvis det fagligt vurderes bedst for borgeren at blive flyttet til et andet tilbud, siger Marie Sonne.

Socialpædagogerne peger på, at kommunerne selv har skabt problemet:

Kommunerne har i de senere i langt højere grad har valgt at tilbyde borgerne billigere § 105-boliger efter almenboligloven – boliger, der er bundet op på en lejekontrakt – så kommunerne i dag lægger § 107- og 108-tilbud ind i § 105-boliger.

Nu ligger anbefalingerne der – men det afgørende er selvfølgelig, hvordan det nu bliver konkretiseret i lovgivningen. Det vil vi følge meget tæt

Marie Sonne, næstformand, Socialpædagogerne

– Det er vores oplevelse, at det er den praksis, der har medført behovet for at kunne flytte borgere i § 105-boliger uden samtykke. Og i det lys handler det her forslag mere om økonomi end om et reelt fokus på at tilbyde borgerne den bedst mulig støtte og omsorg. Vi mener derimod, at borgernes retsstilling er sikret i loven, som den er nu, siger Marie Sonne.

Arbejdsgruppens rapport og anbefalinger lægger op til en politisk drøftelse, der går i gang efter påske. Forslag til en revision af loven ventes fremlagt til efteråret.

– Nu ligger anbefalingerne der – men det afgørende er selvfølgelig, hvordan det nu bliver konkretiseret i lovgivningen. Det vil vi følge meget tæt, siger Marie Sonne.

Bliv medlem