Gå til indhold

FGU

Stærk social indsats er afgørende

En ny FGU, den forberedende grunduddannelse, er på vej til unge under 25, som ikke er i uddannelse eller job. Det er afgørende med en stærk social indsats over for de udsatte unge på uddannelsen, mener Socialpædagogerne

9. marts 2018

Artikel

Forfatter: Kit Lindhardt

Formålet med den nye forberedende grunduddannelse (FGU) er at gøre unge under 25 år klar til at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job. Men for at det skal lykkes, er det afgørende, at undervisningen understøttes af en målrettet socialfaglig og socialpædagogisk indsats.

Sådan lyder det fra Socialpædagogerne i et høringssvar til Undervisningsministeriet om den nye forberedende grunduddannelse, som kommer som erstatning for de nuværende forberedende tilbud som eksempelvis produktionsskolerne og den kombinerede ungdomsuddannelse.

Ifølge Marie Sonne, næstformand i Socialpædagogerne, er det helt oplagt at sætte ind med socialpædagogisk faglighed for at støtte den del af eleverne, som kæmper med sociale eller personlige problemer, der kan spænde ben for, at de unge gennemfører FGU’en.

– Det er enormt vigtigt, at de bliver støttet på den rigtige måde igennem hele forløbet. Det kan socialpædagoger. Vi er ikke lærere – men vi kan være den støtte, der gør, at den unge får noget ud af de læringsmuligheder, der er, siger Marie Sonne.

12 pct. af de elever, som årligt begynder på et af de eksisterende uddannelsesforberedende tilbud, er udsatte på forskellige måder. Fx har 20 pct. kriminalitet i familien, 23 pct. har psykiske lidelser, og 41 pct. er eller har tidligere været anbragt uden for hjemmet. Derudover er skoletræthed og hashmisbrug nogle af de store barrierer, der hindrer unge i at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Socialpædagogen kan skabe den trygge og tillidsfulde relation, som skal til for at finde frem til, hvad den enkelte elev har behov for. Der kan være mange ting i vejen for, at den unge kan koncentrere sig om skolen. Én kan fx have behov for en ny bolig, fordi hjemmeforholdene er belastende. En anden skal have hjælp til at tage hånd om et misbrug, og en tredje skal have styr på økonomien for at få noget ud af undervisningen

Marie Sonne, næstformand, Socialpædagogerne

Trygge relationer

I udkastet til loven om den nye grunduddannelse står der, at der skal være en gennemgående kontaktperson til de elever, der måtte have behov for det. Socialpædagogerne mener, at det bør kræve socialpædagogiske kompetencer at bestride det job.

– Socialpædagogen kan skabe den trygge og tillidsfulde relation, som skal til for at finde frem til, hvad den enkelte elev har behov for. Der kan være mange ting i vejen for, at den unge kan koncentrere sig om skolen. Én kan fx have behov for en ny bolig, fordi hjemmeforholdene er belastende. En anden skal have hjælp til at tage hånd om et misbrug, og en tredje skal have styr på økonomien for at få noget ud af undervisningen, siger Marie Sonne.

Giver de unge selvtillid

I dag er der allerede socialpædagoger ansat som en slags mentorer for elever på bl.a. produktionsskoler. På Næsbyhus Produktionsskole arbejder socialpædagog Trine Jensen med at støtte og motivere de unge til at holde fast i skolen og udvikle sig personligt og fagligt – bl.a. ved at få dem til selv at tro på, at de godt kan.

På sine daglige besøg i produktionsværkstederne roser hun fx Jens for at have boret 50 huller i dag, når han kun nåede 30 i går. Og hun fortæller Mads, at kokken på skolen havde rost ham til skyerne for hans arbejde til julefrokosten.

– Så bliver han glad og stolt og kommer igen i morgen, for de vil gerne være en del af det her. De har brug for små successer, siger Trine Jensen.

Aftalen om den nye FGU blev vedtaget af et flertal i Folketinget i oktober sidste år, men detaljerne kommer først på plads i løbet af i år. Planen er, at de første elever starter i august 2019. Undervisningsministeriet forventer, at ca. 12.000 elever vil starte på i alt 90 FGU-skoler hvert år.

Bliv medlem