Gå til indhold

Tidlig indsats

Samarbejde med frivillige virker

Over halvdelen af udsatte børn får det bedre efter forebyggende indsatser, hvor kommunen og frivillige organisationer har arbejdet sammen, viser rapport

9. marts 2018

Artikel

Forfatter: Lea Holtze

I Aarhus Kommune tilbyder sundhedsplejen og Ungdommens Røde Kors gruppesamtaler til skilsmissebørn. I Egedal Kommune samarbejder man med organisationen Girltalk om samtaler til udsatte piger. Og på Fyn er Odense og Middelfart kommuner og frivillige fra NEFOS fælles om at hjælpe børn, hvis forældre er selvmordstruede.

De tre forebyggende indsatser til udsatte børn og unge er vidt forskellige. Men fælles for dem og fem andre er, at de bygger på et samarbejde mellem kommuner og frivillige, der virker.

Nogle af de unge fastholder ganske vist status quo, ligesom nogle oplever en negativ udvikling. Men mellem 51 og 55 pct. af børnene og de unge gennemgår en positiv udvikling i løbet af projektperioden, når man måler på deres psykiske trivsel, sociale evner, mestringskompetencer og selvopfattelse. Det viser en erfaringsopsamling fra Socialstyrelsen.


De har mulighed for at bruge et ekstra kvarter, hvis der er behov for det, og de kan være med til at sikre, at den positive udvikling, der forhåbentlig sker med børnene under gruppesamtalerne, kan fortsætte i de netværksaktiviteter, de frivillige laver med børnene i det efterfølgende år

sundhedsplejerske, Aarhus Kommune

Frivillige har det ekstra kvarter

Fordelen ved at samarbejde med frivillige organisationer er bl.a., at det letter kontakten til børnene og de unge, fremhæver en fra Egedal Kommune:

– Det har også en markedsføringsværdi at kunne smide Girltalks logo på projektet. Det gør det mindre farligt for børn og forældrene at være en del af det, siger den kommunale medarbejder.

Desuden har børnene glæde af at spejle sig i de frivillige, ligesom de frivillige har en anden fleksibilitet, påpeger en sundhedsplejerske fra Aarhus Kommune.

– De har mulighed for at bruge et ekstra kvarter, hvis der er behov for det, og de kan være med til at sikre, at den positive udvikling, der forhåbentlig sker med børnene under gruppesamtalerne, kan fortsætte i de netværksaktiviteter, de frivillige laver med børnene i det efterfølgende år.

Erfaringsopsamlingen præsenterer desuden en række anbefalinger til, hvordan man sikrer det gode samarbejde med frivillige – bl.a. at man vælger en organisation med frivillige, der har de rette kompetencer, at man får defineret, hvorfor begge parter har lyst til at gå ind i arbejdet, at man sætter fælles mål, så begge parter føler ejerskab over projektet, og at der er en klar fordeling af ansvaret.

Find erfaringsopsamnlingen her

Bliv medlem