Gå til indhold

Ligeløn

Opgør med uligeløn på Folketingets dagsorden

Det er et samfundsanliggende at sikre ligeløn på det danske arbejdsmarked, mener BUPL, Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne. Organisationerne håber, at politikerne på Christiansborg vil tage opgaven på sig, når de i dag stemmer om en ligelønspulje på 5 mia. kr.

23. marts 2018

Artikel
ligeloen-nuB.jpg

I dag, fredag, skal politikerne på Christiansborg førstebehandle et beslutningsforslag fremsat af Enhedslisten og Alternativet, der vil afsætte en pulje på 5 mia. kr. til at mindske uligelønnen mellem kvinder og mænd. Forslaget møder stor opbakning fra BUPL, Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne:

- Uligheden i løn mellem mænd og kvinder er i høj grad et resultat af en politik, der for 50 år siden (1969) indplacerede kvindefag på et lavere løntrin end mandefag, fordi man den gang anså kvindens løn som en biindtægt til mandens. Dette uretfærdige udgangspunkt har hængt ved lige siden, lyder en fælles udtalelse.

Kvinder tjener 13,2 pct. mindre

Ifølge Danmarks Statistik tjener kvinder i Danmark i gennemsnit 13,2 pct. mindre end mænd. Det tal gælder, hvis mænd skulle gå ned på kvindernes lønniveau. Regner man omvendt - hvor meget kvinder skulle have mere for at nå op på mændenes løn, taler vi om hele 15,4 pct.

Og selv om kvinder uddanner sig mere end mænd, får de en lavere løn end mænd med samme uddannelsesniveau.

Både 10, 20 og 30 pct. er der i lønforskel mellem kvindedominerede og mandedominerede fag, selv om uddannelseslængden bag fagene er ens. Det kan med andre ord bedre svare sig lønmæssigt for en mand at uddanne sig end for en kvinde.

- Det er et samfundsmæssigt ansvar at sikre, at den unge pige, der i dag træder ud på det danske arbejdsmarked, ikke også går på pension uden at opleve, at kvinder i gennemsnit kan tjene det samme som mænd. Den opgave kan kun løses, hvis der er politisk vilje til at tage et opgør med vores egen fortid og den absurde idé, at kvindernes arbejde er mindre værd end mændenes, skriver de fire formænd for henholdsvis BUPL, Sundhedskartellet, FOA og Socialpædagogerne.

For yderligere information kontakt forbundsformand i Socialpædagogerne, Benny Andersen, på tlf. 40 55 09 82

Bliv medlem