Gå til indhold

OK 2018

Nu har forligsmanden bolden

De første møder i Forligsinstitutionen blev holdt torsdag – parterne forholder sig afventende – vi står fast på lønkravet, siger Socialpædagogernes formand

1. marts 2018

Artikel
scanpix_forligsinstB.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Foto: Scanpix

Det er nye regler, der gælder for alle parter, efter at såvel de statslige, de kommunale og de regionale OK-forhandlere torsdag var til de første møder i Forligsinstitutionen.

Oven på sammenbruddet ved de tre forhandlingsborde er det forligsmand Mette Christensen, der styrer slagets gang, og en af grundreglerne i Forligsinstitutionen er tavshedspligt. Parterne må ganske enkelt ikke fortælle, hvad der er sket på møderne, og det var derfor naturligt nok sparsomt med meldinger i forbindelse med dagens tre møder, der var indkaldt med en times mellemrum fra kl. 14 og frem.

Torsdagens OK-interesse samlede sig forud for møderne om de tal, som dagbladet Politiken kunne afsløre – at de statsansatte har krævet 8,2 pct. mere i løn over de næste tre år, mens staten har spillet ud med 6,7 pct. alt inklusive. Det betyder, at der i runde tal er 1,3 mia. kr. over de tre år, der skiller parterne.  

Det beløb vurderede flere arbejdsmarkedsforskere torsdag til ikke at udgøre et uoverstigeligt problem.

Forud for mødet på statsområdet sagde innovationsminister Sophie Løhde, der står i spidsen for de statslige forhandlinger, til DR, at ’vi er interesserede i at lande en god løsning, som vi kan se os selv i som parter’.

Formanden for Forhandlingsfællesskabet, lærerformand Anders Bondo, var neddæmpet i sin melding forud møderne, men klar til at søge løsninger:

- Jeg er ikke superoptimistisk. Vi står over for nogle kæmpe problemer. Men jeg tror på Forligsinstitutionen. Vi går ikke bare derind med korslagte arme, sagde han til folkeskolen.dk.

Nu må vi se, hvad forligsmanden kan stille op – nemt bliver det ikke. Vi kan kun sige, at vi er forberedt på en konflikt, hvis den skulle komme

Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogerne

Første varsel afsendt

En anden grundregel, når forhandlingerne ender i Forligsinstitutionen er, at det er forligsmanden, der dikterer, hvor længe forhandlingerne skal vare, og indtil videre er parterne indkaldt til nye møder i den kommende uge.

Mens forligsmanden indledte forhandlingerne, er lønmodtagerorganisationerne gået videre med forberedelserne til den konflikt, der er lagt op til, hvis ikke det lykkes Mette Christensen at stykke en aftale sammen, som parterne går med til at sende til afstemning hos deres medlemmer.

Således også hos Socialpædagogerne, hvor forbundet er i gang med at udtage de arbejdspladser, der vil blive ramt af en eventuel strejke. Allerede onsdag kunne forbundsformand Benny Andersen fortælle, at to tredjedele af arbejdspladserne vil være inden for voksenhandicapområdet:

I alt er lidt over 2.700 medlemmer udpeget til konflikt, og 67 pct. af dem arbejder på handicapområdet.

Torsdag afsendte HK Stat som det første forbund strejkevarsel til Moderniseringsstyrelsen.

Forbundsformanden: Ikke nemt

Hos Socialpædagogerne vil en strejke først og fremmest ramme mennesker med forskellige handicap, som må undvære støtte under en konflikt.

- Det har selvfølgelig ikke været et nemt valg. Og det er klart, at det først og fremmest vil få en betydning for hverdagen for det menneske med handicap, som må undvære støtte, siger Benny Andersen.

Han noterer sig, at OK-situationen med dagens møder i Forligsinstitutionen nu kører på et nyt spor – men at indstillingen hos organisationerne i Forhandlingsfællesskabet ikke er ændret.

- Vi vil selvfølgelig fortælle forligsmanden, at vi står fast på, at de offentligt ansatte skal sikres en reallønfremgang, og at vi ikke kan genkende den udlægning af lønudviklingen på det offentlige område, som arbejdsgiverne med Finansministeriet i spidsen så stædigt holder fast i. Vi kommer ikke med urimelige krav. Den lønudvikling, vi peger på, flugter med den økonomiske situation i Danmark, og den er nødvendig, hvis det fortsat skal være attraktivt at arbejde inden for det offentlige. Nu må vi se, hvad forligsmanden kan stille op – nemt bliver det ikke. Vi kan kun sige, at vi er forberedt på en konflikt, hvis den skulle komme, siger Benny Andersen.

Fredag formiddag mødes organisationerne i Forhandlingsfællesskabet til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde for at diskutere det videre forløb og vedtage et fælles konfliktgrundlag.    

Følg med i udviklingen i OK-forhandlingerne på www.sl.dk/ok2018 og på Benny Andersens facebookside, www.facebook.com/forbundsformanden

Bliv medlem