Gå til indhold

OK 2018

Nu bliver der varslet konflikt

Forhandlingsfællesskabet har defineret grundlaget for den konflikt, der kan forventes varslet i de kommende dage: Reallønsfremgangen skal sikres. Socialpædagogiske arbejdspladser på det statslige område er allerede udtaget til konflikt

2. marts 2018

Artikel
OK-logoB.jpg

Forfatter: Jens Nielsen

Et klart nej til endnu en kriseoverenskomst, og et klart ja til at sikre en fortsat parallel lønudvikling mellem det private og det offentlige arbejdsmarked. Og derfor er de faglige organisationer for de offentligt ansatte klar til at tage en konflikt for at sikre en reallønsfremgang for medlemmerne i de kommende år.

Sådan lyder det fra repræsentantskabet i Forhandlingsfællesskabet, der på et ekstraordinært møde i dag fredag 2. marts enedes om et konfliktgrundlag og besluttede at iværksætte en konflikt i kommuner og regioner fra 4. april.

I konfliktgrundlaget definerer organisationerne, hvad det præcist er, der får dem til at varsle strejke – og signalerer dermed tydeligt, hvad der skal til, for at de afblæser den igen. I dette tilfælde skal der altså en reallønsfremgang på bordet.  

I beslutningen fra Forhandlingsfællesskabet peger repræsentantskabet på, at ’de offentligt ansatte har derfor også været dybt samfundsansvarlige og tilbageholdende ved kriseforligene om overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015’.

Men nu er krisen ovre, og derfor er det afgørende igen at sikre, at ’den parallelle lønudvikling ikke sættes til side’:

’Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere’, hedder det i udtalelsen fra repræsentantskabet, der altså går i gang med at varsle en konflikt, der kan træde i kraft 4. april.

Det er, som vi hele tiden har fastholdt, helt afgørende for os, at vi sikrer en reallønsfremgang til vores medlemmer. Vi må helt og aldeles afvise endnu en kriseoverenskomst

Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogerne

Syvtommersøm

Socialpædagogernes formand Benny Andersen er tilfreds med, at det nu ’er slået fast med syvtommersøm’, hvad det er, der udløser en eventuel konflikt:

– Det er, som vi hele tiden har fastholdt, helt afgørende for os, at vi sikrer en reallønsfremgang til vores medlemmer. Vi må helt og aldeles afvise endnu en kriseoverenskomst. De offentlige lønninger må og skal udvikle sig på en måde, der afspejler samfundsøkonomien. Og dansk økonomi har det jo strålende. Som vi også peger på i konfliktgrundlaget, så kommer bruttonationalproduktet til sætte rekord i 2018, siger Benny Andersen.

Han peger også på, at det handler om at fremtidssikre den offentlige sektor:

– Jeg går ud fra, at vi er enige om, at vi skal sikre, at vi også fremover skal have en effektiv og velfungerende offentlig sektor. Det kræver, at der er et ordentligt grundlag til sikre rekrutteringen af den rigtige faglighed – og det har arbejdsgiverne jo også selv peget på. Men det kræver altså en lønudvikling, der afspejler, hvad der sker i det øvrige samfund. Alt andet er simpelthen uklogt, siger Benny Andersen.

De offentlige arbejdsgivere i staten, kommunerne og regionerne er i færd med at sætte afgørende dele af den unikke danske sammenhængskraft ud af spil. Derfor er vores konfliktgrundlag, at der skal være fremskridt og ikke forringelser for alle ansatte i kommuner og regioner

Forhandlingsfællesskabets konfliktgrundlag

Ud af spil

I konfliktgrundlaget peger Forhandlingsfællesskabet ud over selve den konfliktudløsende strid om lønudviklingen på den række af ’bastante krav’ fra KL og regioner, der har spoleret forhandlingsmulighederne: forringelse af seniorordningerne, manglende vilje til at indgå en arbejdstidsaftale med lærerne og en aftale om den betalte spisepause i de statslige forhandlinger:

’De offentlige arbejdsgivere i staten, kommunerne og regionerne er i færd med at sætte afgørende dele af den unikke danske sammenhængskraft ud af spil. Derfor er vores konfliktgrundlag, at der skal være fremskridt og ikke forringelser for alle ansatte i kommuner og regioner’, hedder afsluttende i konfliktgrundlaget.

Statslige arbejdspladser udpeget

Allerede torsdag blev der afsendt strejkevarsler på det statslige område, og også socialpædagogiske arbejdspladser er udpeget til konflikt. 

Det gælder lærere på tre SOSU-skoler – SOSU Nord i Aalborg og Hjørring, SOSU Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Syd i Aabenraa – og det gælder ansatte på Røde Kors Center Gribskov og på Kofoeds Skole i København. 

Samlet set udpeges ca. 2.700 medlemmer af forbundet til konflikt.

De socialpædagogiske arbejdspladser, der ender med at blive udpeget på det kommunale og det regionale område, bliver fra forbundet hurtigst muligt orienteret om situationen i forbindelse med afsendelsen af konfliktvarslet. Det afsendes på tirsdag 6. marts.

Læs hele konfliktgrundlaget her

Følg med i OK-situationen på www.sl.dk/ok2018 og på formand Benny Andersens facebookside

Bliv medlem