Gå til indhold

OK 2018

Grupper som ikke kan komme i konflikt

En storkonflikt kan være på vej på det offentlige område – alligevel er der offentligt ansatte, som ikke kan udtages til strejke. Det drejer sig bl.a. om familieplejere og tjenestemænd

2. marts 2018

Artikel
Puslespil-transperent_1128x600.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Socialpædagogerne

Er du familieplejer, tjenestemand eller studerende i praktik, vil du ikke blive omfattet af den potentielle storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked. Her kan du læse mere om de grupper, som skal fortsætte med at arbejde, selvom der kommer strejke eller lockout.

Familieplejere

Der er endnu ikke overenskomst på familieplejeområdet, og derfor er familieplejernes løn og arbejdsvilkår ikke en del af forhandlingerne om nye overenskomster på det offentlige område.

Derfor kan du som familieplejer ikke blive udtaget til strejke, selvom du er medlem af Socialpædagogerne. Du kan heller ikke blive lockoutet af arbejdsgiverne. Hvis du ved siden af dit arbejde som familieplejer har et arbejde som socialpædagog på en anden arbejdsplads, kan du dog godt blive udtaget til strejke der.

Socialpædagogerne har længe arbejdet på at få en overenskomst for familieplejere for at skabe sikkerhed omkring løn og ansættelsesforhold og sikre stabilitet i anbringelserne.

I december fremsatte Socialpædagogerne et formelt krav om en overenskomst for familieplejere over for Kommunernes Landsforening (KL). Det spor har kørt parallelt med forhandlingerne om overenskomster på det offentlige område.

– Som faglig organisation kan vi da ikke have, at familieplejerne som den eneste medarbejdergruppe står uden for den danske model. Det er principielt helt uacceptabelt – og det gør det jo ikke mindre graverende, når man tænker på den store og afgørende opgave, de løfter hver dag, sagde forbundsformand Benny Andersen i december.

Der er endnu ikke kommet en afklaring på, om KL accepterer kravet om en familieplejeroverenskomst.

Tjenestemænd og reglementsansatte

Som tjenestemand eller reglementsansat må du ikke strejke, og du kan ikke rammes af lockout. Det betyder, at du skal møde på arbejde, selv om din arbejdsplads er ramt af konflikt – men du må ikke påtage dig konfliktramt arbejde.

Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvornår der er tale om strejkeramt arbejde. Hovedreglen er, at du kun må udføre dit sædvanlige arbejde.

Du må dog gerne påtage dig en opgave udover dine normale pligter, hvis det drejer sig om en livstruende situation. Læs mere i konfliktvejledningen.

Studerende

Er du studerende og i lønnet praktik, vil du ikke blive omfattet af en eventuel konflikt. Du skal altså møde på arbejde, selvom den arbejdsplads, du er i praktik hos, er i strejke. Du må dog ikke påtage dig ekstraarbejde. Som studerende kan du ikke blive en del af nødberedskabet.

Hvis der kommer konflikt, bør du kontakte de pædagogstuderendes landssammenslutning PLS, som kan vurdere, hvilke konsekvenser en strejke kan få for uddannelsesforløbet, og fortælle dig mere om, hvordan du skal forholde dig under konflikt.  

Bliv medlem