Gå til indhold

Kommentar

Giv den gode arbejds­plads et service­tjek

Som situationen er nu, skal vi være flere år på arbejdsmarkedet end tidligere. Og det skal være gode og udviklende år

14. marts 2018

Artikel
marie-sonneB.jpg

Forfattere: Marie Sonne og forbundsnæstformand

Overenskomstforhandlinger fylder for øjeblikket. Som I jo ved, har der været sammenbrud i forhandlingerne på både det statslige, det regionale og det kommunale område, og nu er vi desværre nået så højt op ad konflikttrappen, at vi har vedtaget fælles konfliktgrundlag – sammen med en lang række fagforbund.

I skrivende stund ved jeg ikke, om vi er på vej ud i en konflikt, eller om vi lander en aftale med arbejdsgiverne, når vi har været en tur i Forligsinstitutionen, der jo har til opgave at løse den her slags knuder op. Vi vil helst ned ad trappen og undgå en konflikt. Men vi er også parate, hvis det kommer dertil. For vi står fast på vores krav om at sikre en reallønstigning. Og overenskomstområdet er en naturlig hjørnesten for Socialpædagogernes faglige arbejde. Det er garanten for ordentlige ansættelsesvilkår, som igen er forudsætningen for at udføre en kvalificeret socialpædagogisk indsats!

Men ordentlige ansættelsesvilkår handler ikke kun om løn og pension. Det handler også om, at der er gode rammer og vilkår, som bl.a. sikrer et godt arbejdsmiljø og faglig udvikling.

Som situationen er nu, skal vi være flere år på arbejdsmarkedet end tidligere. Og det skal være gode og udviklende år. Både for den nyuddannede, for kollegaen, som har nedsat arbejdsevne, og for den kollega, som er på vej til at afslutte sit arbejdsliv. Det kræver gode personalepolitikker, der skaber tryghed i alle livsfaser.

Socialpædagogerne vil have indflydelse på at sikre netop denne tryghed gennem hele arbejdslivet. Derfor indgår vi også personalepolitiske aftaler ved overenskomstbordet: Fx fastholdelse af seniorer, kompetenceudvikling, tilrettelæggelse af arbejdstid, trivsel og sundhed og retningslinjer for sygefravær. 

Og derfor har vi opdateret vores redskabs- og inspirationskatalog ‘Den gode Arbejdsplads’ med nye afsnit om arbejdsmiljøarbejdet. Derudover er der et overblik over de relevante kommunale og regionale personalepolitiske aftaler på vores område og nogle redskaber til, hvordan I konkret arbejder med aftalerne på arbejdspladserne.

Vi vil understøtte det lokale arbejde med at skabe de gode rammer og vilkår, så arbejdsmiljø, faglighed og tryghed i ansættelsen bliver en integreret del af både det daglige socialpædagogiske arbejde og det overordnede strategiske arbejde. Den gode arbejdsplads skabes i et tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og ledere.

Det ved jeg, at mange af jer har allerede har fokus på. Men skal I give jeres lokale personalepolitiske aftaler et servicetjek, så tag et kig på ‘Den gode Arbejdsplads’. God læselyst. Og god arbejdslyst!

Den gode Arbejdsplads’ 

Bliv medlem