Gå til indhold

Misbrug

Flere unge i behandling for stofmisbrug

På ti år er der næsten sket en fordobling i antallet af unge, der indskrives til stofmisbrugsbehandling, viser ny analyse. Især hashmisbrug fylder

28. marts 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Når kommunerne landet over tager imod personer, som har brug for et stofbehandlingstilbud, er der flere og flere unge iblandt. På ti år er andelen af personer i alderen 18 til 25 år, som er i stofmisbrugsbehandling, steget fra 25 til 45 pct. 

Det viser ny analyse fra KL’s nyhedsbrev Momentum. Analysen bygger på tal fra Sundhedsdatastyrelsens register over stofmisbrugere.

En del af forklaringen på stigningen af unge i misbrugsbehandling er ifølge professor på Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen, at de fleste kommuner siden kommunalreformen i 2007 har etableret stofmisbrugsbehandling rettet mod netop denne målgruppe.

– Med kommunernes overtagelse af området blev man bedre til at få fat i de unge, og man har skabt nogle tilbud til den her gruppe, som ikke var der tidligere. Dermed har man åbnet op for at få fat i dem tidligere. Det gælder ikke mindst hashbehandling af unge, som rigtig tog fart i den periode, siger han til Momentum.

Mens andelen af unge, som har hash som hovedstof, er steget fra 15 pct. i 2012 til 62 pct. i 2016, er andelen af unge, som er afhængige af fx heroin, metadon og morfin, faldet drastisk i samme periode.

Helhedsorienteret indsats

Ifølge Mads Uffe Pedersen er der med ændringen i målgruppens alder og stofmisbrug i stigende grad brug for en mere helhedsorienteret indsats, som også har et psykosocialt fokus. For mens det med den ældre gruppe af misbrugere ofte handler om at give dem et værdigt liv, hvilket i høj grad er en medicinsk opgave, er der andre behov hos den yngre målgruppe.

– For de unge med et ukontrolleret forbrug af hash handler det mere om at få dem i gang med livet. De skal selvfølgelig ud af deres forbrug, men de skal også hjælpes i gang med en uddannelse eller ind på arbejdsmarkedet. De skal i det hele taget have noget stabilitet omkring sig, så de kan få fodfæste og komme til at fungere i samfundet, siger Mads Uffe Petersen til Momentum.  

Analysen viser også, at andelen af unge i stofmisbrugsbehandling, der har en psykiatrisk diagnose, er steget fra 32 til 46 pct. fra 2006 til 2015. Den stigning forklarer psykolog ved Socialpsykologisk Center Steen Guldager med, at mange mennesker med en varig rusmiddelafhængighed har klart identificerbare psykiske sårbarheder længe inden rusmiddeldebuten – og at de unge i dag har mere angst og er mere ensomme og stressede.


Læs hele Momentums analyse her

Bliv medlem