Gå til indhold

Undersøgelse

Flere ser sig selv som socialt udsatte

På to år er andelen af 18-25-årige, der opfatter sig selv som socialt udsatte næsten tredoblet. Et stor problem for sammenhængskraften, påpeger Rådet for Socialt Udsatte

28. marts 2018

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Det kan godt være, at økonomien buldrer derudad, og krisen er forbi – men stadig flere danskere opfatter sig selv som socialt udsatte. Det viser en ny undersøgelse. Særligt i gruppen af 18-35-årige er udviklingen markant. I 2015 svarede 5 pct., at de følte sig socialt udsatte – i 2017 var tallet steget til 14 pct. Altså næsten en tredobling.

Men også i gruppen af 35-55-årige er udviklingen til at få øje på: I 2015 følte 9 pct. sig socialt udsatte – sidste år var tallet steget til 16 pct.

Det er Rådet for Socialt Udsatte, der i tre omgange – i 2013, 2015 og i 2017 – har fået lavet undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen, og rådets formand, Jann Sjursen, finder stigningen bekymrende:

– Vi har en voksende gruppe af mennesker i vores samfund, som af den ene eller anden grund føler sig sat uden for fællesskabet. Det er et stort problem for sammenhængskraften, fællesskabsfølelsen og solidariteten i vores samfund, siger han.

Blandt de faktorer, der spiller ind, er særligt uddannelsesniveauet afgørende: Danskere, der har folkeskolen som sidste stop på uddannelsesvejen, føler sig i langt højere grad som socialt udsatte, viser undersøgelsen. Og sammenholdt med den markante stigning blandt gruppen af unge viser det, at rummeligheden i samfundet som sådan har fået trangere kår:

– Det tyder på, at der ikke er manøvreplads i den måde, samfundet efterhånden er indrettet på. Hvis man ikke snorlige følger den gængse ‘formel’ – går i skole, tager en uddannelse, får et fuldtidsjob osv. – så risikerer man at falde igennem. Det gør det svært for dem, der bare ikke passer ind i den formel, og for dem, der har psykiske eller fysiske problemer. De risikerer at blive hægtet af og parkeret på kanten af samfundet, siger Jann Sjursen.

I 2017-undersøgelsen peger flere end tidligere på ‘uretfærdighed i samfundet’ som årsag til, at der eksisterer social udsathed i Danmark, fremhæver han: 

– Det lader til, at myten om de dovne udsatte har tabt pusten. Det bør være stof til eftertanke i det politiske system, at uretfærdighed i samfundet træder frem som en væsentlig årsag til social udsathed, siger Jann Sjursen.


Find hele undersøgelsen her

 

Bliv medlem