Gå til indhold

Bøger

Bogomtaler 3. april 2018

28. marts 2018

Artikel

Forfatter: Jens Nielsen

Anbragte børns børn

Af Oskar Plougmand og Karina Estrup Eriksen

Vi taler – og skriver i dette fagblad – meget om de anbragte børn og deres forhold. Men hvad med langtidseffekterne af anbringelsen – nærmere bestemt den effekt anbringelsen har på de anbragtes egne børn? Det er emnet for denne bog, der har fået økonomisk støtte fra Socialpædagogerne og giver stemme til disse anbringelsernes børnebørn: ‘Jeg spekulerer af og til over, om man kan give noget, man aldrig selv har fået’, som en af dem formulerer det i citatet, der indleder bogen – heldigvis med tilføjelsen: ‘Jeg mener jo, at man kan’. En anden konstaterer: ‘Han har slet ikke lært at elske og slet ikke sig selv; og så kan man jo ikke elske andre’. Derefter følger 21 kortere beretninger fra børn af tidligere anbragte, der fortæller om deres opvækst og deres forhold til den tidligere anbragte forælder. Forfatterne har en lang fortid inden for børneområdet henholdsvis som bl.a. forstander og inspektør i den daværende børneforsorg og som embedsmand og nu underviser på en professsionshøjskole. De sammenfatter efterfølgende beretningerne – og lægger ikke mindst vægt på, hvor afgørende det er at sikre, at de anbringelser, der sker nu, ikke fører til samme grad af negativ arv, som går igen i beretningerne. Bogen afrundes af betragtninger fra en håndfuld af landets førende fagfolk på området, bl.a. Inge Bryderup og Torsten Erlandsen.


Udkommet på Forlaget Dimon (henv. på tlf. 2645 6086). 208 sider. 200 kr.

Livsvitaliserende samtaler med unge

Af Jan Tønnesvang og Sanne Schou

Enhver med en teenager i huset ved, at det kan være ganske svært at motivere sådan en størrelse til det helt store. Men hvad stiller man op, når man som fagperson står med en ung, der ikke bare er en almindelig ung, men også er udfordret på en række livsområder, døjer med sit selvværd og er under en eller anden grad af stresspåvirkning? Hvordan understøtter man den unges måde at gå til sit liv på og løfte det og sig selv? Det prøver denne bog at give håndgribelige råd til. Det sker gennem Vitaliseringskompasset, der er et redskab til at arbejde med den unges mulighed for at tage magten over sit eget liv ved at udøve kvalificeret selvbestemmelse og dermed kunne regulere sit ungdomsliv. Bogen er en ud af fire guider, der har forskellige fokusområder. Forfatterne er psykologer på henholdsvis Aarhus Universitet og i privat praksis.


Udkommet på Forlaget Klim. 64 sider. 99,95 kr.

Gådefulde menneske

Af Lars Rasborg

Tanker om eksistens – sådan lyder undertitlen på denne samling af tekster (33 i alt), der med forfatterens ord handler om ‘barnet, forældrene og samfundet, om psykologi, biologi, fysik og erkendelse. Om det gådefulde menneske, hjernen og det normale i det syge’. Forfatteren vil være en god bekendt af læsere af Synspunkterne i dette blad, hvor psykolog Lars Rasborg er en jævnlig bidragyder med kronikker om sit arbejdsfelt. Her er det dog en langt mere filosofisk tilgang til stoffet, der er tale om, og teksterne veksler lydefrit mellem essayistisk fagsprog og nærmest poetiske tekster, hvor forfatteren lader tanker om den mystiske menneskelige psyke vandre. For hvad gør det moderne liv ved os og vores tanker om os selv? Nu handler det ikke længere bare om at overleve den næste vinter: ‘I dag har vi råd til at spørge, hvordan vi har det med os selv og hinanden, og om vi er gode sammen og får realiseret vores ønsker og drømme’. Bogen er smukt illustreret med værker af den islandsk-danske billedkunstner Olafur Eliasson.  


Udkommet på Forlaget ERT. 96 sider. 170 kr.

Visuelle og digitale metoder

Af Lise Jönsson (red)

Den nok så vigtige tilføjelse til denne bogs titel lyder: På det sociale område. Den viser meget konkret, hvordan man med fem forskellige metoder – foto, film, digital storytelling, scrapbøger og såkaldt talking mats – kan give mennesker med psykiske handicap en stemme og dermed bedre muligheder for både selv- og medbestemmelse. Bogen er et resultat af et forskningsprojekt på UC Syd, hvor pædagogstuderende, undervisere og forskere har samarbejdet med socialpædagoger og borgere om at udvikle nye metoder og værktøjer, som de fagprofessionelle kan bruge til at komme helt tæt på borgernes egne ønsker og behov. De fem metoder kan bruges meget fleksibelt og tilpasses den enkelte borgers behov – og brugt rigtigt åbner de op for en mere ligeværdig dialog. En dialog, der kan foregå på andre måder end med ord, fordi de gør det muligt at tage udgangspunkt i borgerens egne valg og selvproducerede materiale. Bogen kan både bruges af praktikere, der gerne vil udvide værktøjskassen, og af studerende og undervisere, der kan bruge metoderne i empiriske studier.


Udkommet på Frydenlund Academic. 133 sider. 269 kr.

Bliv medlem