Gå til indhold

Psykiatri

15 anbefalinger til en bedre psykiatri

Bedre overgange og en styrket sundhedsindsats for børn og unge er blandt anbefalingerne i et nyt psykiatriudspil

28. marts 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Siden 2010 er antallet af børn og voksne med psykiske lidelser steget støt samtidig med, at især flere børn genindlægges. Det fik i 2017 regeringen, Danske Regioner og KL til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på, hvordan psykiatrien kan styrkes. Første udmelding fra arbejdsgruppen kom den 8. marts i år i form af 15 konkrete anbefalinger til en bedre psykiatri. 

Et udspil, der ifølge sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) skal sikre både mere viden, bedre samarbejde og en styrket behandling. I en pressemeddelelse udtaler ministeren:

– Der er nok at tage fat på, hvis vi skal ændre psykiatriens lillebror-status. For på en lang række områder halter psykiatrien nemlig langt efter behandlingen af fysiske sygdomme. Det er stadig nemmere at tale om et brækket ben efter skiferien end depressionen efter skilsmissen. Det handler derfor både om aftabuisering, ligestilling og mere viden, hvis vi skal styrke både sammenhængen i patientbehandlingen og rekrutteringen til psykiatrien.

Inddragelse og kvalitet

De 15 anbefalinger fokuserer på sammenhæng, kvalitet, inddragelse samt bedre ledelse og udnyttelse af ressourcerne. 

Målrettet børn og unge i psykiatrien lyder to af anbefalingerne fx: Sundhedsindsatserne for børn og unge, der mistrives mentalt skal styrkes – og overgangen fra børne- og ungepsykiatrien til voksenpsykiatrien skal styrkes og i højere grad tage højde for individuelle forskelle i behandlingsbehov.

Anbefalingerne handler også om, at almen praksis skal styrke indsatsen for mennesker med psykiske lidelser og mistrivsel, at der skal sikres bedre nationale data på sengepladser i psykiatrien, og at anvendelsen af data på tværs af sektorer vedrørende mennesker med psykiske lidelser skal styrkes. 


Download de 15 anbefalinger fra Sundhedsministeriets hjemmeside

Bliv medlem