Gå til indhold

Socialpædagogerne mener

Vi har brug for nye indsatser i ghettoer

God integration er en forudsætning for børns fremtid. Skal vi lykkes med det, skal vi sætte langt tidligere ind over for udsatte børn i ghettoområderne. Det må være barnets tarv, der er udgangspunktet, mener Socialpædagogerne om regeringens nye udspil

1. marts 2018

Artikel
pexels.com_youth_B.jpg

Regeringen præsenterer i dag sin plan for et Danmark uden såkaldte parallelsamfund, og det er en plan, hvor man sætter ind med indsatser på mange områder – fx gennem en styrket politiindsats, ved at give kommunerne kontante belønninger, når de får folk af anden etnisk herkomst i job og ved at straffe folkeskoler, der ikke løfter svage elever.  

Men Socialpædagogerne hæfter sig særligt ved, at der er tænkt i indsatser over for børn i ghettoerne.

Og det er rigtigt tænkt. For kimen til god integration ligger hos børnene, og vi har et ansvar for at skabe de bedste forudsætninger for deres fremtid, mener formanden for Socialpædagogerne, Benny Andersen.

- Vi er bestemt ikke enige i alle de indsatser, der nu sættes i værk. Der er for meget fokus på straf og for lidt fokus på at bygge mennesker op, så de kan tage ansvar for eget liv. Men grundlæggende er det rigtigt set af regeringen at sætte tidligt ind over for børn i udsatte boligområder. For vi ved, at det er afgørende for børns fremtid. Og vi ved, det virker med tidlig indsats, siger formanden. 

Han fremhæver, at det bliver nødvendigt, at der tør tages livtag med de elementer, der kan stå i vejen for at kunne give børnene den rette indsats.

- Vi oplever tilfælde, hvor der i nogle indvandrerfamilier gælder andre kulturelle og sociale normer, end vi er vant til i det danske samfund. Det skaber lukkede miljøer, hvor det er svært at nå ind til familierne. Og det gør det svært for os som fagprofessionelle at handle på problemer med børn og unges mistrivsel. Derfor må vi gå nye veje, hvis vi skal lykkes med at sætte ind i tide. For vi skal sætte ind over for genopdragelsesrejser, social kontrol og vold mod børn, siger Benny Andersen.

Konkret foreslår han, at der etableres udgående teams med blandt andet socialpædagoger og sundhedsplejersker, som kan handle hurtigt på bekymringer om børns trivsel. Han peger også på, at der er brug for indsatser, der kan styrke forældres evne til at tage vare på deres børn. 

- Vi skal have folk ind i fællesskabet. Her går vejen gennem job, uddannelse, fritidsjob og daginstitutioner, hvor man lærer demokratiske virkemidler og spilleregler.  Der skal skabes en rød tråd i børnenes og familiernes liv. En gennemgående person, fx en socialpædagogog, som er der for børnene, som får skabt en relation og som er livslinje til forældrene, til skolen, til kommunen, siger Benny Andersen.

Bliv medlem