Gå til indhold

arbejdsmiljø

Søg om penge til voldsforebyggelse

En pulje til voldsforebyggelse med i alt 5 mio. skal støtte arbejdspladser til at forebygge vold. Puljen kan søges nu og frem til 6. april 2018

1. februar 2018

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

Nu kan I få hjælp til voldsforebyggelse på arbejdspladsen. En ny pulje til voldsforebyggelsespakker er åben og blandt andet målrettet socialpædagogiske arbejdspladser. Der er afsat 875.000 til branchen døgn- og hjemmepleje, som rummer bl.a. botilbud, behandlingshjem, dagtilbud og døgninstitutioner.  

Voldsforebyggelsespakkerne består af foruddefinerede forløb, som arbejdspladserne skal følge for at forebygge og lære at håndtere episoder med vold og trusler. Forløbene er udviklet af Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Praksisfortællinger som metode
Forebyggelsespakken handler om forebyggelse af vold ved hjælp af praksisfortællinger. Praksisfortællinger er en metode, hvor én deltager ad gangen fortæller om en konkret voldsepisode, som vedkommende har oplevet. Fortællingen skal bruges til i fællesskab at udvikle aktiviteter, der kan forebygge vold.

For at søge forebyggelsespakken skal man følge en drejebog som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udviklet. Ifølge drejebogen er formålet med forebyggelsespakken, at medarbejderne ved hjælp af deres faglighed og fælles erfaringer forebygger vold. Målet er også at få indøvet metoden ’praksisfortællinger’ til at forebygge vold, så alle bliver fortrolige med metoden og finder det naturligt at bruge den fremover.

Forløbet tager ca. 6 måneder.

Først til mølle
Man søger om tilskud fra puljen efter ’først til mølle’-princippet. Puljen åbnede for ansøgninger den 24. januar 2018 og er åben frem til 6. april. Man kan godt søge straks, selv om man først tager hul på selve projektet senere i 2018.

Der begrænsning i antallet af voldsforebyggelsespakker, som den enkelte arbejdsplads kan søge om tilskud til. Det gælder også arbejdspladser, der tidligere har modtaget forebyggelsespakker.

Læs mere om hvem der kan søge, hent drejebog og ansøgningsskema

Bliv medlem