Gå til indhold

Familiepleje

Skræddersyet uddannelse til familieplejere

Et målrettet uddannelsesforløb skal klæde plejefamilier på til at løfte de børn, de tager ind i deres familie. Uddannelsesforløbet er tilrettelagt i samarbejde mellem Jammerbugt kommune og UCN Nordjylland

1. februar 2018

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

32 familieplejere fra det nordjyske har netop taget hul på på et målrettet uddannelsesforløb, som Jammerbugt kommune tilbyder kommunens fuldtidsfamilieplejere. Uddannelsen er et akademimodul, tilrettelagt sammen med UCN Nordjylland, som er skræddersyet til plejefamilier og løber over seks dage i alt.

Familie- og forebyggelseschef i Jammerbugt kommune, Uffe Viegh Jørgensen, bød velkommen, da familieplejerne tog hul på den første kursusdag. Han glæder sig over, at der er så stor interesse for kurset.

– Familieplejerne har taget helt fantastisk imod det. Vi ville starte med et hold på 16, men der var så stor tilslutning, at vi besluttede, at når så mange var motiverede, så opretter vi to hold, siger Uffe Viegh Jørgensen.

Faglig ballast til svær opgave
Tanken er, at uddannelsesforløbet blandt andet kan give familieplejerne mere faglig ballast i en tid hvor de børn, der anbringes, får større og mere komplekse udfordringer, siger Uffe Viegh Jørgensen. Han understreger, at kommunen ikke på nogen måde er utilfredse med familieplejerne, men tværtimod har et rigtig godt samarbejde med dem.

– Vores plejefamilier gør allerede et stort og kvalificeret stykke arbejde. Dette forløb skal gøre dem endnu bedre til at løfte de børn, de tager ind i deres familie. Statistikken viser, at anbragte børn klarer sig dårligere i skolen og fx også sundhedsmæssigt halter bagefter andre børn. Den tendens vil vi gerne imødegå, blandt andet ved, at plejefamilierne får et fælles sprog, og de klædes bedst muligt på til at løse den opgave, de varetager, siger Uffe Viegh Jørgensen.

Socialpædagogiske metoder og teori omsat til praksis
Forløbet, der strækker sig over seks måneder, vil blandt andet præsentere plejefamilierne for viden om socialpædagogiske metoder og den pædagogiske proces samt metoder som: Observation, analyse, planlægning af intervention, intervention, dokumentation og evaluering.

I uddannelsen er der også fokus på, at plejefamilierne lærer at anvende teorien i deres hverdag. De vil blive bedre til at identificere de socialpædagogiske problemstillinger og til at håndtere dem.

– Det er et velafprøvet forløb, vi sender vores plejefamilier på. Akademimodulet er blevet udviklet og afprøvet i Hjørring og Brønderslev kommune, og her har deltagerne været meget positive. Så vi forventer, at det vil hjælpe plejefamilierne i deres daglige opgave med børn og unge, siger Uffe Viegh Jørgensen.

Uddannelsen er tilrettelagt i dagtimerne, mens plejebørnene er i skole eller daginstitution. Efter en mundtlig eksamen får deltagerne eksamensbevis på, at de har bestået et akademimodul svarende til 5 ECTS-point.

Læs mere om UCNs tilbud til familieplejere: Socialpædagogiske metoder - familieplejere

UCN har valgt at afholde uddannelsesforløbet i Ønskelands lokaler. Ønskeland er en velgørende institution, som i et renoveret hotel på Øland tilbyder lejrophold og friluftstilbud  til udsatte børn og unge samt kursussted for organisationer med sociale formål.

Læs mere om Ønskeland

Bliv medlem