Gå til indhold

Principiel afgørelse

Påbud om psykisk førstehjælp

Ansatte, som har været udsat for traumatiske hændelser, skal straks sikres psykisk førstehjælp. Det slås fast i en ny principiel afgørelse fra Arbejdsmiljøklagenævnet

8. februar 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Selvom sagen handler om en helt anden branche og fandt sted på en byggeplads, så er den principielle afgørelse også væsentlig for fx socialpædagoger. Afgørelsen slår fast, at hvis en medarbejder udsættes for en traumatisk hændelse, så påhviler det arbejdsgiveren at sikre, at de ansatte hurtigt får den fornødne psykiske førstehjælp. Utilstrækkelig håndtering af en traumatisk hændelse forøger nemlig de ansattes risiko for at få belastningsrelaterede sygdomme, fremgår det af afgørelsen, der er omtalt i Arbejdsmiljøklagenævnets seneste nyhedsbrev.

Baggrunden for sagen er et påbud fra Arbejdstilsynet, som var på besøg på en byggeplads, hvor der var sket en arbejdsulykke. En elektrikerlærling havde fået elektrisk stød og var meget påvirket af situationen. Arbejdstilsynets påbud til den ansattes virksomhed gik på, at ansatte, som havde været ude for traumatiske hændelser, straks skal sikres psykisk førstehjælp. Den psykiske førstehjælp skal dække alle beskæftigede, der direkte eller indirekte har været involveret i den traumatiske hændelse.

I en ny afgørelse fastholder Arbejdsmiljøklagenævnet Arbejdstilsynets påbud og lægger bl.a. vægt på, at den skaderamte medarbejder i den konkrete sag havde talt lidt med nogle kolleger efter ulykken, og da de var kørt hjem, havde han siddet alene i sin bil i nogle minutter, inden han var kørt alene hjem uden at være blevet tilbudt nogen form for psykisk førstehjælp.

Læs hele afgørelsen i Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev

 

 

Bliv medlem