Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Nye opgaver til Team A

Opblomstringen i bostøtte-teamet Team A i Aalborg Kommune har bl.a. ført til nye opgaver og samarbejde med nye parter

14. februar 2018

Artikel
TL_carstenB.jpg

Forfatter: Malene Skov Jensen

Foto: Tao Lytzen

Nye tider. Nye opgaver. Sådan er det blevet i Team A, der ud over bostøtte til unge og voksne nu fx også bliver brugt af jobcentret i Aalborg Kommune som mentorer for ledige med autisme og ADHD. Teamet sparrer også med jobcentrets medarbejdere, hvis de er usikre på, hvilke indsatser der skal sættes i værk i forhold til den enkelte borger. 

Medarbejdere fra Team A har også vejledningsforløb med grupper af børn og unge, der har fået en diagnose. Her taler de om, hvordan de skal forstå deres diagnose, hvilke udfordringer det giver, og hvordan de kan kompensere for det. På samme måde vejleder de også forældrene til de unge og lærerne på de uddannelser eller afklaringsforløb, som de unge er på.

Team A har desuden fået stor succes med at udvikle konceptet for et nyt tilbud til unge med autisme og ADHD, som er i overgangen til voksenlivet og skal flytte hjemmefra. I tre boligselskaber råder tilbuddet over i alt 40 studielejligheder. Her får de unge deres egen lejlighed, men de har også adgang til en fælleslejlighed, hvor de kan lave aktiviteter sammen, og hvor bostøttemedarbejderne har base. De unge får bostøtte i deres eget hjem, men derudover får de også mulighed for at skabe netværk gennem fællesaktiviteter. 

– Målgruppen er unge, som har for store udfordringer til at kunne bo selv, men som ikke er så støttekrævende, at de har brug for døgndækning. Mange af de unge har udfordringer med det sociale, og mange bliver socialt isolerede, hvis de flytter i egen lejlighed. Det har vi haft stor succes med at undgå i de her tilbud, siger Team A’s leder, Carsten Henriksen.

Når de unges bostøttetimer bliver lagt sammen, betyder det, at der er adgang til en bostøttemedarbejder seks dage om ugen, hvor de unge ellers kun ville få bostøtte en eller to gange om ugen.

– Det giver tryghed, men derudover er det også væsentligt, at de unge faktisk bor i et helt almindeligt ungemiljø i almindelige studielejligheder med en masse andre unge. Der står ikke ADHD eller autisme i panden på dem, siger Carsten Henriksen.

Vision for samarbejdsformen i Team A

Da Team A fik ny leder for godt fire år siden lavede personalegruppen i fællesskab et nyt og forpligtende samarbejdsgrundlag, som de har arbejdet efter siden:

  • Vi skal være forpligtede til at være interesserede i og undrende i forhold til hinandens arbejde.
  • Vi skal prioritere samvær med kollegerne.
  • Vi skal kunne rumme og acceptere uenigheder og forskelligheder.
  • Vi skal være loyale i forhold til fælles beslutninger.
  • Vi er et fagligt/professionelt fællesskab og skal turde uenigheden.
  • Snak i krogene er forbudt.
  • Vi skal sørge for at få sagt tingene til de rette personer – også ved konflikt.
  • Der skal være en kultur, hvor man bruger lederen.
  • Vi skal anerkende og rumme vores forskelligheder og udnytte dem som en styrke.
  • Vi har et personligt ansvar i forhold til at gøre opmærksom på, at/hvis man har et problem. Hvis man ikke selv ser det, er det kollegernes ansvar at ‘blande sig’.

I samarbejdsgrundlaget har personalegruppen under hvert punkt uddybet, hvilke handlinger der skal til for at opfylde punkterne i praksis – fx at man siger tydeligt goddag og farvel til hinanden, at man er loyal over for fælles beslutninger, at det er ok at orientere lederen om, at man har det svært med en opgave eller har svært ved at modtage en ny borger osv.

Bliv medlem