Gå til indhold

Psykiatri

Mobilteam bygger bro til unges liv

Socialpædagoger spiller en central rolle i det udgående team, der gav selvmordstruede Rikke Brinck livsmodet tilbage, og som både har reduceret brugen af tvang og antallet af genindlæggelser ved Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense. Nu skal ideen udbredes til hele regionen

14. februar 2018

Artikel
NLP_rikke-brinck2B.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Nils Lund Pedersen

Andelen af personer, der bæltefikseres, skal være halveret i 2020. Så klar lød en af målsætningerne, da regeringen i 2014 afsatte 50 mio. kr. årligt til regionernes arbejde med at nedbringe tvang. 

Og lige så klart er det, at Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense allerede er i mål. Som helhed har Region Syd stadig et arbejde foran sig, særligt i forhold til at nedbringe brugen af beroligende tvangsmedicinering. Men også dét er det lykkedes Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense at reducere med 22 pct.

Vejen til målet har bl.a. været, at Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense etablerede et ambulant Mobilteam for godt et år siden, fortæller den administrerende direktør for regionens psykiatrisygehus, Charlotte Rosenkratz Josefsen.

Teamet består af sygeplejersker og socialpædagoger, der har fokus på de unge, som bonner mest ud i afdelingens statistik over tvangsanvendelser og genindlæggelser. Teamet tager på hjemmebesøg hos patienterne efter en indlæggelse og samarbejder med dem og deres pårørende, bosted, skole osv. om at skabe en god overgang og om at forebygge genindlæggelser.

– Mobilteam viser, at vi kan nå rigtig langt, hvis vi tør tænke bredere end sygehusets fire vægge i forhold til brobygning og samarbejde med landets kommuner, siger Charlotte Rosenkratz Josefsen.

De positive erfaringer med Mobilteam betyder, at teamet nu skal udvides til også at fungere i de sene eftermiddags- og aftentimer, hvor der er særligt mange akutindlæggelser. Desuden bliver der ved hjælp af satspuljemidler oprettet et team mere i Børne og Ungdomspsykiatrien Sydjylland. Planen er, at de to team skal samarbejde om at udvikle tilbuddet endnu mere. 

Vi sørger for at få parterne omkring de mest problematiske tilfælde til at arbejde bedre sammen. Det er sådan set altafgørende, for der er ingen af instanserne, der kommer i mål alene

Jim Schoubo Schering, socialpædagog, Mobilteam

Ingen kommer i mål alene

Teamets koordinator i Odense er socialpædagog Jim Schoubo Schering. Han var med til at tage initiativ til teamet, fordi han og kollegaerne kunne se på deres opgørelser over tvangsanvendelser, at en mindre gruppe unge med særlige problemstillinger stod for hovedparten af deres tvangsanvendelser.

– De havde mange genindlæggelser, og vi så dem først, når de blev indlagt på røde papirer (tvangsindlæggelse idet patienten frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre, red.). Derfor opstod tanken, at vi skulle samarbejde med andre omkring dem, så vi kunne hjælpe dem uden for afdelingen, forklarer han.

En del af disse patienter bor på botilbud. Derfor er det vigtigt, at sygehuset og botilbuddenes personale har et godt samarbejde og taler samme sprog, forklarer Jim Schoubo Scherning, der til at starte med besøgte en række botilbud og spurgte ind til deres syn på psykiatrien og til, hvilke samarbejdsmuligheder de så for sig.

– Vi er ikke en konkurrent til de eksisterende tilbud, som for langt hovedparten af de unge er tilstrækkelige. Vi sørger for at få parterne omkring de mest problematiske tilfælde til at arbejde bedre sammen. Det er sådan set altafgørende, for der er ingen af instanserne, der kommer i mål alene, siger han.

I bund og grund er Mobilteam et eksempel på, at en helhedsorienteret, tværfaglig indsats har kæmpe betydning for, at de unge kommer helt eller delvist tilbage til livet

Thorstein Theilgaard, generalsekretær, Bedre Psykiatri

Videre ad den sti

På landsplan findes der andre former for udgående team og akutteam – bl.a. OPUS-teamene i København, der har særligt fokus på unge med skizofreni eller psykoser. Det særlige ved Mobilteam er dets fokus på samarbejde. Og der burde være langt flere af den slags, mener formanden for Psykiatriudvalget i Danske Regioner, Charlotte Fischer (R).

– Jeg kan ikke få armene ned, når jeg hører om et projekt som Mobilteam. Men vi skal meget længere ud ad den sti. For vi ved, at det, der ofte kikser i psykiatrien, er overgangene. Problemet er, at regionerne er for langsomme til at sprede gode eksempler ud. Det er noget, jeg vil tale med min partifælle Karen Friis Bach (kommende formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg, red.) om, siger hun.

Landsforeningen for pårørende, Bedre Psykiatri, er også varm tilhænger af det udgående team, der er med til at sikre, at de unge patienter får mest mulig hjælp i deres nærmiljø. 

– Man skal fortsat være opmærksom på ikke at udskrive de unge, når de er for skrøbelige. Men det er rigtigt, at man ikke kommer fuldstændig tilbage til livet ved at ligge i en hospitalsseng. I bund og grund er Mobilteam et eksempel på, at en helhedsorienteret, tværfaglig indsats har kæmpe betydning for, at de unge kommer helt eller delvist tilbage til livet, siger landsforeningens generalsekretær Thorstein Theilgaard.

Bliv medlem