Gå til indhold

Anbragte børn og unge

Faglig kursændring gav færre magtanvendelser

Både antallet af magtanvendelser og sygefraværet er faldet med 37 pct. som resultat af, at man har indført den pædagogiske tilgang Low Arousal på samtlige afdelinger i Specialområde Børn og Unge i Region Midtjylland

28. februar 2018

Artikel
CB_ben-på-trappe.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

For to år siden besluttede Specialområde Børn og Unge, SBU, i Region Midtjylland at lægge den faglige kurs om i indsatsen overfor anbragte børn og unge. Baggrunden var, at man på regionens forskellige afdelinger inden for specialområdet børn og unge havde en del magtanvendelser, og at for mange medarbejdere kom til skade på jobbet og blev sygemeldte.

– Det var på ingen måde holdbart. Så vi traf en beslutning om at indføre en ny fælles faglig tilgang med metoden Low Arousal på samtlige afdelinger, hvor alle medarbejdere lige fra timevikar til afdelingsleder skulle uddannes i at arbejde ud fra denne metode, forklarer SBU’s områdechef Tove Nedergaard.

Nu viser en ny forsknings- og udviklingsrapport, at det faglige kursskifte har haft markante positive effekter. På kun to år er antallet af magtanvendelser i gennemsnit faldet med 37 pct. – fra 351 magtanvendelser i 2015 til 222 i 2017. Og på flere afdelinger er der slet ikke brugt magtanvendelser i 2017.

Samtidig fastslår rapporten, at den nye arbejdsmetode også har haft positive konsekvenser for medarbejdernes trivsel. På to år er sygefraværet – som følge af færre konflikter og magtanvendelser – faldet med godt 37 pct. fra 16,9 sygedage pr. medarbejder i 2015 til 10,6 i 2017.

Når man kan gå hjem fra arbejde og føle, at man virkelig har gjort et godt stykke arbejde og vide, at ingen er kommet til skade pga. fysiske magtanvendelser - det har en positiv effekt

Tove Nedergaard, områdechef SBU

Brug for fælles fagligt fundament

Børn og unge, som er anbragt i SBU, har ofte mange komplicerede diagnoser og kognitive vanskeligheder. Mange af dem er omsorgssvigtede, flere har adskillige anbringelsessteder med i bagagen – og fælles for størstedelen er, at de har en selvskadende eller udadreagerende adfærd, når de kommer til SBU.

– Med den her målgruppe har vi naturligvis hele tiden arbejdet på at undgå magtanvendelser. Men vi måtte for nogle år siden erkende, at der var brug for at have et fælles fagligt fundament på det her område og et behov for at tale samme sprog og arbejde ud fra samme metode. Derfor har vi prioriteret at uddanne samtlige medarbejdere i at arbejde ud fra Low Arousal metoden, fortæller Tove Nedergaard.

Low Arousal betyder ’afpasset pædagogik’ og er en konflikt- og stressnedsættende pædagogisk tilgang, som medarbejderne forebygger, forstår og løser konflikter ud fra. Og netop det at have et fælles fagligt afsæt, har været altafgørende, siger områdechefen.

– De børn og unge, som er anbragte hos os, kræver en højt specialiseret grad af faglighed, og vi afpasser vores pædagogik til hvert eneste barn og unge. Vi kan se, at de trives bedre, og nu kan vi også dokumentere det. 

Den helt store gevinst er, at vores sygefravær er faldet med 37 pct. Det sparer vi rigtig mange penge på

Tove Nedergaard, områdechef SBU

Økonomisk gevinst på den lange bane

Selvom Tove Nedergaard erkender, at det koster mange penge, når man som i SBU vælger at prioritere et fagligt løft til alle, så overstiger gevinsterne udgifterne på lang sigt, mener hun.

– Udover et markant fald i antallet af magtanvendelser, som jo kommer både borgere og medarbejdere til gode, så er den helt store gevinst, at vores sygefravær er faldet med 37 pct. Det sparer vi rigtig mange penge på, siger hun og forklarer, hvorfor netop høj faglighed hænger uløseligt sammen med arbejdsmiljø og trivsel.

– Vi kan lave massagetilbud og frugtordninger i al evighed. Men det, der for alvor rykker, når det handler om arbejdsmiljøet, det er, når man som medarbejder føler, man er en del af en arbejdsplads, hvor det faglige fundament er højt. Når man kan gå hjem fra arbejde og føle, at man virkelig har gjort et godt stykke arbejde og vide, at ingen er kommet til skade pga. fysiske magtanvendelser - det har en positiv effekt, lyder det fra Tove Nedergaard.

Læs hele rapporten fra SBU ’Implementering og effektmåling af konflikthåndteringsmetoden Low Arousal’.

 

Bliv medlem