Gå til indhold

Bøger

Bogomtaler 19. februar 2018

14. februar 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Seksuel chikane på ­arbejdspladsen

Af Anette Borchorst og Lise Rolandsen Agustín

I en tid, hvor #metoo-kampagnen for alvor har vist, at mange seksuelle krænkelser ikke kommer frem i lyset, tager bogen her fat i sexshikanesager på danske arbejdspladser fra slutningen af 80’erne til i dag. Bogen er den første samlede danske analyse af seksuel chikane. Den bygger på analyser af i alt 95 sager ved civile domstole, i Tvistighedsnævnet og i Ligebehandlingsnævnet samt 55 arbejdsskadesager, hvoraf de fleste stammer fra omsorgsfag, hvor krænkerne ofte er borgere eller patienter. Blandt bogens konklusioner er, at mange arbejdspladser har uklare spilleregler for samværet mellem kolleger og ledere, og at der i retssagerne ofte er tvivl om, hvorvidt de krænkede selv har bidraget til den grænseoverskridende omgangstone. En anbefaling i bogen lyder da også, at man på arbejdspladsen bør have en klart formuleret politik om nul-tolerance over for seksuel chikane og procedurer for, hvordan den slags sager skal behandles. For seksuel chikane bør takles som et problem i kulturen på arbejdspladsen frem for som den enkeltes problem. 


Aalborg Universitetsforlag. 294 sider. 298 kr. 

Anomali

Af Dorte Lilmose

‘Mor! Jacob har anfald’. Hun åbner døren. Jacobs kinder er våde. Det har jeg ikke set på den måde før. ‘Han skal have medicin’, råber jeg. Mor bliver stående. ‘Hvor er hans medicin, mor?’ Jacobs hoved banker fra side til side. I bogen Anomali møder læseren den 17-årige Jacob, som er stærkt autistisk. Han er bomstærk og helt uden for pædagogisk rækkevidde, som bogens fortæller – Jacobs lillesøster Saga – selv beskriver det. Hun fortæller den personlige historie om, hvordan familiens hverdag i høj grad handler om at få livet til at fungere med og omkring Jacob. Om hvordan hun nogle gange nærmest hader sin bror, fordi der hele tiden er så mange ting, der skal ofres, så hun indimellem mest føler sig som gidsel i forældrenes udsigtsløse kamp. Og om hvordan hun nogle gange er flov over sin bror og måske også lidt bange for ham. Bogens forfatter har selv arbejdet i mange år med børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser og deres pårørende – og bogen giver et fint og meget hudløst indblik i, hvordan det er at være 15 år og føle sig som storesøster til en bror, som stadig er som et lille barn. Man fornemmer, hvordan Saga mestrer kunsten at gå på listefødder og være nærmest usynlig i sin familie. Selvom bogen hører til i kategorien ‘for unge’, kan den sagtens læses af voksne også.


Gyldendal. 172 sider. 179,75 kr. 

Socialret – Børn og unge

Af Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Nina von Hielmcrone

Her er en omfattende opslagsbog, der kan bruges af sagsbehandlere, rådgivere og andre fagpersoner med interesse for børne- og ungeområdet – og som serverer en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af hele børne- og ungeområdet. Afsættet er den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børne- og ungdomsforvaltninger – altså den lovgivning, som bl.a. medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedrørende udsatte børn og unge, arbejder med. Reguleringen af børne- og ungeområdet er både kompleks, omfangsrig og præget af hyppige ændringer, og derfor har det ifølge forfatterne været en udfordring at skrive bogen, så den ikke blot fungerer som et øjebliksbillede men en fremstilling af områdets grundlæggende retlige fundamenter. Derfor er detaljeringsgraden i mange af kapitlerne da også høj, men det er netop for at give en sammenhængende fremstilling af alle relevante lovområder, principper og regler. Hovedfokus i bogen retter sig mod børn og unge, hvor der et behov for særlig støtte på grund af særlige sociale problemer eller nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne. 


Djøfs Forlag. 496 sider. 400 kr. 

Børn og unge, psykiatri og samfund

Af Søren Hertz

Hvad er der galt? Er der tale om psykisk sygdom? Det er nogle af de spørgsmål, der ofte bliver stillet, når børn og unge ikke trives. Men børn og unge er ikke problemet. De viser problemet, lyder budskabet i bogen her, som er skrevet af en børne- og ungdomspsykiater. Bogen handler om det levede liv, de mange arenaer, de moderne magtformer, men også om rammer og betingelser, ulige sociale vilkår, økonomiske stramninger – og børn og unges uanede muligheder. Bogen fokuserer bl.a. på sammenhængen mellem social udsathed og børne- og ungdomspsykiatri ud fra tanken om, at de to ting hører sammen. Fordi det mentale og dermed det psykiatriske lever i det sociale – og fordi social udsathed og afmagt kan få fænomener til at fremtræde psykiatriske. Her er tale om en socialpolitisk perspektivbog, der opfordrer læseren til at tage stilling: Hvad stiller vi op med børn og unge, der ikke trives? Hvordan kommer vi til at deltage i de sammenhænge og bevægelser, som får børn og unge til at trives og udvikle sig? Og hvordan får vi øje på de muligheder, der opstår, når vi benytter børn og unges trivsel og mistrivsel som spejl på samfundsudviklingen. 


Akademisk forlag. 248 sider. 299,95 kr. 

Bliv medlem