Gå til indhold

Læsermøde

3 skarpe

På læsermødet bad vi tre af deltagerne svare på tre spørgsmål om fagbladet: Hvad elsker du? Hvad er det værste? Og hvad savner du?

14. februar 2018

Artikel
KMH_voxpop.jpg

Forfatter: Redaktionen

Foto: Kissen Møller Hansen

Vibeke Hyldgaard

61 år, værkstedsassistent, CBR Randers

Hvad elsker du?

Jeg kan godt lide de der artikler om ytringsfrihed, og hvordan man – på en god måde – kan sige alting uden at blive klandret for at være krakilsk, emsig eller paragrafrytter bagefter.

Hvad er det værste?

Jeg springer let og elegant hen over de tunge artikler. Fx den forside omkring arbejdsglæde, hvor der står fire linjer på forsiden. Jeg magter slet ikke at gå i gang med den.

Hvad savner du?

Jeg savner en masse om mit fagområde. Om værkstedsassistenterne og beskyttet beskæftigelse. Hvilken indflydelse det har for vores borgere at være i beskyttet beskæftigelse? Og hvilken indflydelse det har for de firmaer, vi arbejder for, at de er socialt bevidste omkring, hvor de placerer deres opgaver. Jeg savner nogle artikler, hvor der står, at vi gør en forskel, selvom vi ikke er uddannede socialpædagoger.

Melanie Lynghøj Sørensen

36 år, socialpædagog, Lyngåskolen

Hvad elsker du?

Når der er artikler, der er forskningsrelaterede eller handler om metoder, faglighed eller det fælles faglige fundament. Jeg så fx en artikel, der handler om, at neuropædagogik er det nye hit. Det er interessant, for jeg vil gerne læse, hvordan det bliver brugt i praksis.

Hvad er det værste? 

Jeg underviser på STU’en som socialpædagog, og fagbladet rammer ikke helt det, jeg har brug for i forhold til mit arbejde der. Vi er sådan et lille område, så på mange måder vil vi også gerne have lidt plads. 

Hvad savner du?

Jeg savner, at cases og konkrete eksempler fra enkelte arbejdspladser får noget mere perspektiv og bliver bredt ud, så det bliver relevant, selvom man ikke arbejder med præcis det område. Der er meget special- og socialpædagogisk forskning, som kunne være med til at give artiklerne det perspektiv.

Iben Hjortshøj Møller Christensen

34 år, socialpædagog, Bofællesskabet Hjortshøj

Hvad elsker du?

At det bliver serveret lige i min postkasse. Jeg skal ikke gøre noget, det kommer lige til mig. Og jeg er især glad for de ting i bladet, der handler om mit fagområde.

Hvad er det værste?

Jeg synes, at jeres billeder er for mørke og triste. Med alle de besparelser, vi er underlagt for tiden inden for handicapområdet, så trænger vi altså til at se lidt glade farver og gnist, så vi kommer til at tro lidt mere på tingene. Det må ikke blive for dystert.

Hvad savner du?

Jeg vil gerne læse mere om arbejdsmiljø. Vi er i en tid, hvor der er færre penge til de samme behov. Beboerne har jo ikke ændret sig i forhold til for 20 år siden – men midlerne er anderledes i dag, og vi skal løbe stærkere. Så jeg vil rigtig gerne læse artikler, der kan klæde mig bedre på til at holde til jobbet, så jeg ikke brænder ud før tid. 

Bliv medlem