Gå til indhold

Politik

5 vigtige elementer ved finansloven

Finansloven for 2019 kan både få direkte og indirekte betydning for dit arbejde som socialpædagog. Her gennemgår vi de fem vigtigste elementer – set med socialpædagogiske briller

4. december 2018

Artikel
CB-christiansborgB.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Colourbox

Afskaffelse af satspuljen. Flere penge til psykiatrien. Nedsættelse af integrationsydelsen, der også skifter navn. Der er flere elementer ved finansloven, der kan få direkte eller indirekte betydning for socialpædagogisk arbejde. Her gennemgår vi de fem vigtigste punkter for socialpædagoger.

  • Satspuljen afskaffes

Med afsløringen af formodet svindel for 110 millioner kroner er satspuljen kommet på alles læber, men nu skal puljen lukkes og til dels erstattes af en ny pulje, der ligesom satspuljen skal gå til udsatte borgere. Derudover er det tanken, at midler til udsatte i højere grad skal findes direkte på finansloven. Præcis hvor mange midler afgøres først efter folketingsvalget, men det er under alle omstændigheder slut med den omdiskuterede finansiering, hvor satspuljen blev betalt med en fastfrysning af overførselsindkomster som fx dagpenge og folkepensioner. I stedet får folkepensionister fremover flere penge mellem hænderne, mens fx dagpengemodtagere får en obligatorisk pensionsordning.

Socialpædagogernes formand Benny Andersen opfordrer til at hæve ambitionsniveauet på det sociale område og siger:

- Det er nu, der er anledning til at politikerne reelt kan lave en langsigtet socialpolitik til gavn for det enkelte menneske og for hele samfundet. Vi ønsker os en håndfast garanti og sikkerhed for, at der kommer kontinuitet og langsigtede indsatser på det sociale område. For det er ganske enkelt katastrofalt, hvis der nu skabes usikkerhed om fx tilbud til psykisk sårbare mennesker. Vi risikerer, at alle de resultater, vi har opnået med socialpædagogiske indsatser de seneste år ryger ud med badevandet.

  • 100 millioner til psykiatrien

Med efterårets vedtagelse af psykiatriplanen blev det besluttet at tilføre 100 mio. kr. til psykiatrien som bl.a. skal bruges til udvikling af intensiv behandling i voksenpsykiatrien og intensive børne- og ungdomspsykiatriske teams. Nu er midlerne afsat på finansloven.

  • En milliard til udsatte børn

Regeringens børneudspil ’1000’ dage, der blev præsenteret i sensommeren, er også kommet på finansloven. Hermed afsættes en mia. kr. til sårbare og udsatte familier. Midlerne skal især bruges til flere pædagoger i daginstitutioner med mange udsatte børn, men der er også sat 115 mia. kr. af til hjemmevejledning i sårbare familier.  Om dette siger Socialpædagogernes formand, Benny Andersen:

- Det er glædeligt, at der er tænkt i, at socialpædagoger skal ud i hjemmene, som hjemmepædagoger og hjælpe familier, hvor der er brug for støtte for at undgå mistrivsel. For vi ved, at en tidlig socialpædagogisk indsats virker.

  • Integrationsydelsen falder – og skifter navn

Integrationsydelsen sættes ned, så enlige forsørgere med børn får 2.000 kr. mindre om måneden før skat, mens par hver får 1000 kr. mindre. Samtidig ændrer ydelsen navn til selvforsørgelses- hjemrejse og overgangsydelse. Ændringen får betydning for socialpædagoger, der arbejder med den gruppe mennesker.

Læs hvordan finansloven påvirker socialpædagogers arbejde: 'Hjemrejseydelse bremser Joys arbejde.' 

  • Arbejdstilsynet får hverken mere eller mindre

Arbejdstilsynets bevillinger fastholdes i 2019 på samme niveau som i 2018, selv om der set med Socialpædagogernes øjne burde sættes flere penge af til et bedre arbejdsmiljø. Efter planen skal det dog drøftes om, der skal sættes flere midler af til en flerårig indsats fra 2020.

Bliv medlem