Gå til indhold

Et anderledes job

Unikt tilbud risikerer at lukke

Mariagerfjord Gymnasiums visiterede hf retter sig mod en bredere gruppe unge end dem med Aspergers syndrom. Derfor er der ikke noget tilskud - og tilbuddet risikerer at lukke

9. november 2018

Artikel
mariagergjord-gym_Michael-Bo-Rasmusen-1128x600.jpg00,-anastasia.jpg

Forfatter: Malene Skov Jensen

Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

Siden 2012 har Mariagerfjord Gymnasium haft et særligt hf-tilbud rettet mod en bred gruppe af unge med diagnoser som ADHD, angst og autismespektrum forstyrrelser. Men selvom tilbuddet har været en kæmpe succes, risikerer det at skulle lukke.

Mariagerfjord Gymnasium har hidtil drevet klasserne via fondsmidler, men fra skoleåret 2019-2020 udløber de.

– Vi har flere gange søgt Undervisnings-ministeriet om at blive et permanent tilbud med ret til statsstøtte, men det har hidtil været forgæves. Det er i dag kun gymnasiale specialklasser til unge med Aspergers syndrom, der kan få finansiel støtte. Men vi mener ikke, at det kan være rigtigt, at det er den enkelte diagnose, der bestemmer, om du kan få en gymnasial uddannelse, siger rektor Jette Engelbrecht.

Den særlige hf-uddannelse på Mariagerfjord Gymnasium kan tilrettelægges på enten to eller tre år alt efter de unges behov. Klassestørrelsen er cirka 12 elever, og de har deres eget klasselokale med faste pladser ved enmandsborde.

Det har forandret mit liv
Anastasia Ozerova er i gang med andet år på det særlige Vhf-forløb, og det har givet hende mulighed for at udvikle sig rigtig meget og gjort hende glad for skolen.

– Jeg har gennemgået en meget stor udvikling. Jeg er ikke så skrøbelig rent mentalt mere, og jeg er blevet mere åben over for nye mennesker og mere afslappet i sociale situationer. Jeg har lært at holde øjenkontakt, hvilket jeg ikke kunne før. Jeg føler, at jeg hører til, og at jeg er på god fod med alle. Det er befriende, og jeg ved slet ikke, hvor jeg ville være uden Vhf, siger Anastasia Ozerova.

Hun har ellers gennem sin folkeskoletid været vant til, at alle var meget bekymrede for hende og hendes fremtid.

– Her på gymnasiet er lærerne meget forstående samtidig med, at de forsøger at puffe os lidt ud over vores grænser. Jeg har lært meget om mig selv. Jeg har brudt grænser, og jeg har fået et mere positivt syn på mig selv. Jeg har flere muligheder, end jeg troede, siger hun.

Hendes klassekammerater kommer ikke kun fra nærområdet. Der er også elever fra Sønderjylland og Bornholm, for de har ikke kunnet få et lignende uddannelsestilbud andre steder.

– Der er mange med diagnoser, som ikke får lov til at opleve det her. Det forandrer ens liv, det er jeg bare nødt til at sige, siger Anastasia Ozerova.

Der er mange med diagnoser, som ikke får lov til at opleve det her. Det forandrer ens liv, det er jeg bare nødt til at sige

Anastasia Ozerova, elev Vhf

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) forklarer i en skriftlig kommentar, at hun er opmærksom på behovet for særlige uddannelsestilbud til unge med autismespektrum-forstyrrelser, og at regeringen derfor udvidede antallet af den type klasser. Men hun har på nuværende tidspunkt ikke planer om at give penge til nye typer af støtteklasser som fx Vhf på Mariagerfjord Gymnasium.

– Men andre psykisk sårbare unge - for eksempel unge, der lider af social angst eller elever med funktionsnedsættelser som ADHD - har ret til andre tilbud, der skal hjælpe dem igennem en ungdomsuddannelse. Det kunne for eksempel være specialpædagogisk støtte til eleven på skolen, slår ministeren fast. 

Kort om de særlige hf-klasser Vhf (visiteret hf)

  • Vhf-klasserne på Mariagerfjord Gymnasium har cirka 12 elever. I klassen er der fokus på ro og struktur, og eleverne kan få hjælp til at tilrettelægge og prioritere hverdagen - bl.a. fra en socialpædagog ansat på gymnasiet.
  • Danmarks Evalueringsinstitution evaluerede Vhf i 2015 og konkluderede, at Vhf giver de unge en gymnasiel uddannelse, som de allers ikke ville have fået, fordi de falder mellem to stole, når det gælder muligheden for at få en ungdomsuddannelse.
  • Vhf-eleverne klarer sig godt trods deres forskellige udfordringer, og de fleste læser videre, når de er blevet studenter.
Bliv medlem