Gå til indhold

Hjemløse

Plads til forbedring

Der er mangel på relevante og specialiserede boformer for hjemløse, viser ny undersøgelse fra Ankestyrelsen

9. november 2018

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Får hjemløse borgere den støtte, de har brug for? Det er i bund og grund, hvad Ankestyrelsen har haft fokus på i en ny undersøgelse, der har set på den støtte indsats, hjemløse borgere modtager, imens de opholder sig i boformer efter servicelovens § 110. Undersøgelsen er bl.a. baseret på interviews med hjemløse borgere og med medarbejdere og ledere i boformer og kommuner.

Og der er plads til forbedring, viser undersøgelsen, selvom det overordnede indtryk er, at borgerne generelt er glade for den indsats, de modtager på boformerne. For i undersøgelsen peger boformerne selv på, at de ikke kan rumme borgere, der har behov for en specialiseret indsats - og de efterlyser, at kommunerne tager større del i indsatsen og bevilger mere støtte.

Undersøgelsen viser også, at både kommuner, boformer og beboere ser det som et problem, at nogle beboere opholder sig unødigt længe i boformen, selvom de er klar til at komme videre. Det skyldes fx, at der mangler boliger til hjemløse, eller at der er lang ventetid på at få anvist en plads til et mere permanent tilbud.

Unge hjemløse udfordrer
De interviewede hjemløse borgere fortæller i undersøgelsen, at det gør en stor forskel for dem, at medarbejderne står til rådighed og kan motivere borgerne til at arbejde med at komme videre. Borgerne fremhæver også fællesskabet på boformerne og de sociale og beskæftigelsesrettede aktiviteter som noget, der tæller på plussiden.

I undersøgelsen fortæller boformerne og kommunerne, at de ofte oplever det som vanskeligt at levere en tilstrækkelig og helhedsorienteret indsats til borgerne - bl.a. fordi at målgruppen er meget kompleks og ofte har et massivt støttebehov. Og selvom man forsøger at tage højde for den enkelte borgers behov, kan det være svært, fordi det drejer sig om en meget sammensat gruppe. Det kan være borgere med svære psykiske problemer, betydelige funktionsnedsættelser, et massivt misbrug eller unge.

Især unge hjemløse, som der er kommet flere af, kan være en udfordring, fremgår det. Boformerne efterlyser samstemmigt særskilte tilbud til unge hjemløse - fordi de unge borgere er let modtagelige over for negative påvirkninger fra de øvrige hjemløse i boformerne. Og det kan have en ødelæggende indvirkning på, hvordan de unge udvikler deres identitet og selvforståelse. Derfor bør de unge i høj grad afskærmes fra de øvrige beboere, hvis der ikke kan findes alternative og bedre løsninger.

Bliv medlem