Gå til indhold

Leder i Familieplejeren

Hvert tredje plejebarn oplever skift

At flytte et anbragt barn kan have store konsekvenser – både her og nu og på den lange bane. Alligevel viser nye tal, at en ud af tre plejebørn oplever et skift. Det er for mange, mener Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen

28. november 2018

Artikel
RM_verneB.jpg

Af forbundsnæstformand Verne Pedersen

Nye tal fra Børne- og Socialministeriet viser at hvert tredje barn, der er anbragt i en plejefamilie, oplever et skift i løbet af anbringelsen. Det, mener jeg, er for mange. I nogle tilfælde kan det være det rigtige at flytte et barn, men man bør altid tilstræbe at mindske skift for det enkelte barn. At flytte et anbragt barn kan have store konsekvenser både her og nu og på den lange bane. Det kan betyde, at børnene yderligere mister tillid til deres omsorgspersoner og dermed får sværere ved at danne nye relationer, men det kan også gå ud over deres skolegang og relationer til venner. Mange børn bliver sat tilbage både fagligt og socialt i en skolesammenhæng i forbindelse med et skoleskift, især børn der også kæmper med mange andre udfordringer.

En opgave der kræver faglighed og det rette match
Vi ved, at det kræver meget at have anbragt et barn i familien. Og i forlængelse af et overordnet ønsket om at anbringe flere i plejefamilier - og også flere børn med udfordringer som f.eks. psykiatriske diagnoser, bliver opgaven ikke mindre. Det er derfor også i fremtiden en opgave, der kalder på høj grad af faglighed hos jer, men også et bedre match mellem jer og plejebørn.

Jeg er derfor glad for det lovforslag, der i øjeblikket behandles på Christiansborg. Et lovforslag der indebærer lovpligtigt intensivt opstartsforløb, nationalt vidensbaseret grundkursus, samt en ny inddeling af plejefamilietyper. Der er i alt afsat 74 millioner til et kvalitetsløft af hele området. Fremadrettet skal plejefamilierne inddeles i følgende kategorier: Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier. Barnet placeres i de forskellige kategorier alt efter barnets behov. Jeg har en forhåbning om, at denne inddeling vil være med til at skabe et bedre match mellem barnet og den rette faglighed/plejefamilie og dermed også medføre færre skift i anbringelser.

Socialpædagogerne har været aktive igennem hele processen omkring lovforslaget. F.eks. sidder vi med som en del af følgegruppen til lovforslaget. Vi har været aktive i processen i forhold til at påvirke lovforslaget, vi har været i dialog med flere ordførere og afgav ligeledes i den forbindelse høringssvar. Det er et vigtigt arbejde, som ikke altid er synligt. Et arbejde som gør, at vi er med til at præge rammerne omkring familieplejearbejdet også fremadrettet. Vi er overordnet positive overfor lovforslaget, vi havde dog gerne set at det blev et lovkrav at specialiserede plejefamilier skal have en pædagogisk uddannelse, hvilket desværre ikke er tilfældet.

Jeg vil ønske jer en rigtig god jul og godt nytår.

Læs mere om lovforslaget

Bliv medlem