Gå til indhold

Socialpolitik

Fornuftig satspulje løfter udsatte børn

Flere penge til midlertidige boliger for hjemløse, styrket indsats til udsatte familier og penge til anbragte børns læring er en del af årets satspuljeaftale. Se hvilke områder, der modtager penge

1. november 2018

Artikel
pexels.com_girl_swing_B.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: pexels.com

Politikerne er blevet enige om en væsentlig del af årets satspuljeaftale, nemlig socialområdet. Det er især udsatte børn, unge og deres familier, der får den største økonomiske saltvandsindsprøjtning med et nyt udviklings- og investeringsprogram. En kvart milliard kroner er afsat af partierne bag puljen, der inkluderer alle partier undtagen Enhedslisten.

Aftalen på det sociale område indeholder også en styrket indsats og nye initiativer omkring anbragte børn og deres biologiske forældre.

Formand for Socialpædagogerne kalder aftalen for ’absolut fornuftig’. Benny Andersen roser politikerne for med aftalen at sætte børnene i centrum.

̶  Det betyder for eksempel ekstremt meget for anbragte børn, at der er mere hjælp på vej til de biologiske forældre, så der kan skabes ro og tryghed omkring anbringelsen, siger han.

Samtidig er det positivt, at politikerne har afsat midler til, at vi kan blive endnu klogere på, hvilke socialfaglige indsatser der helt præcist virker overfor udsatte børn og unge – og dermed få flere målrettede indsatser, lyder vurderingen.

Anbragte børns læring
Satspuljeaftalen rummer en række initiativer, der skal forbedre vilkårene for både anbragte børn og de biologiske forældre. Især er formanden glad for, at der bliver sat fokus på anbragte børns læring – for det er højst nødvendigt, mener han.

Læs mere: Hver femte anbragte barn går ikke i skole

̶  Vi skal som samfund være ambitiøse på børnenes vegne. De har krav på den rette faglige støtte. Her er det helt afgørende, at det prioriteres, at socialfaglige ansatte kan træde ind og sikre den røde rød tråd i barnets liv i forhold til kammerater, fritid – og ikke mindst skolen. For i forhold til læring er det mindst ligeså vigtigt, hvad der foregår fra klokken 14-08 og ikke bare fra kl. 08-14, siger Benny Andersen.

Med aftalen oprettes der desuden en pulje på 11,5 mio. kr. til midlertidige boliger til hjemløse. Alt blev der afsat 1,1 mia. kr. af satspuljen til det sociale område.

Partierne bag satspuljen forventes inden for de næste uger at enes om fordelingen af satspuljemidlerne inden for en række andre områder som fx psykiatri.

Bliv medlem